Нормативні документи

Закон України про вищу освіту

Закон України про наукову і науково-технічну діяльність

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

Повідомлення щодо захистів дисертацій докторів та кандидатів наук

Інструктивні листи МОН України

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Наукові фахові видання  

 

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року

Реєстр наукових видань України

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)