Матеріали та сплави

   
 1. Корозійностійкі чавуни
 2. Модифікований низьколегований чавун для термостійких склоформ
 3. Високоміцний чавун із спеціальними властивостями
 4. Частково графітизований чавун для гальмівних колодок
 5. Деформований чавун
 6. Нові марганцовисті сталі
 7. Важконавантажені литі зубчасті вироби для сільськогосподарського машинобудування і бурової техніки
 8. Штампи з нітридванадієвим зміцненням
 9. Високоміцні конструкційні вуглецевисті та низьколеговані сталі
 10. Високоміцні нержавіючі 13%-хромисті сталі
 11. Нові сплави для лопаток газотурбінних двигунів
 12. Азот- і марганцевміщуючі малонікелеві та безнікелеві жароміцні сталі
 13. Високозносостійкий литий композиційний матеріал (ЛКМ)
 14. Біоінертні сплави та медичні вироби з них
 15. Сплави системи Fe-Cr і вплив великих швидкостей кристалізації на їх структуроутворення та механічні властивості
 16. Жаростійкі сплави на основі системи залізо-хром
 17. Зміцнені сплави системи Сu-Cr-Fe-C з областю незмішування в рідкому стані
 18. Нові ливарні антифрикційні сплави системи Fe-Cu-S-P
 19. Кольорові сплави для монет та прецизійні стрічки з них
 20. Модифікатори для отримання високоміцного чавуну
 21. Керамічні ливарні форми та стержні
 22. Високоякісні плавленолиті неметалеві матеріали
 23. Радіаційностійкий каміннолитий матеріал (КЛМ)
 24. Пористі матеріали на основі алюмінію
 25. Протипригарні покриття для лиття по моделях, що газифікуються

Технології та обладнання

   
 1. Технологія й обладнання для модифікування чавуну магнієм у ковшах
 2. Високоміцний чавун: модифікування у формі, спеціальні марки
 3. Технологія виготовлення фасонних виливків з використанням інтенсивного тепловідводу
 4. Суспензійне лиття із сталі Гадфільда
 5. Лиття під низьким тиском (ЛНТ) з газовим та поршневим допресуванням
 6. РАСЛІТ - процес
 7. Технологія вакуум-компресійного лиття композиційних матеріалів
 8. Отримання точних виливків гравітаційною заливкою по моделях, що газифікуються
 9. Технологія одержання великогабаритних виливків у піщаних формах по моделях, що газифікуються (FULL MOULD process)
 10. Лиття чорних та кольорових сплавів з кристалізацією металу під високим тиском (ГАМОДАР- процес)
 11. Технологія отримання литих елементів художніх виробів із залізовуглецевих та кольорових сплавів по моделях, що газифікуються
 12. Технологія лиття сталевих фасонних виробівіз кристалізацією під тиском
 13. Відцентрове лиття під флюсом одношарових та біметалевих труб та заготовок
 14. Виробництво біметалевих виливків при зовнішній діїелектромагнітних полів
 15. Термометрія та тепловий контроль технологічних процесів та матеріалів
 16. Експрес-аналіз складу та структури чавунів та сталей
 17. Неруйнівний експрес-метод контролю якості виливків із чавуну
 18. Технологія одержання феросиліцію з зольних відходів ДРЕС
 19. Отримання легуючих елементів та сплавів з окисних і гідроокисних сполук
 20. Технологія отримання вогнетривких тиглів з оплавленою поверхнею
 21. Виробництво та ефективне застосування металевого дробу
 22. Об'ємна барокристалізація виливків в ізотермічних умовах
 23. Десульфурація чавуну у потоці з застосуванням вихрових апаратів
 24. Обробка розплавів порошкоподібними матеріалами в ливарному виробництві
 25. Технологія та обладнання вакуумструменевого модифікування чавуну
 26. Глибинна обробка розплавів газореагентними середовищами
 27. Комбінований спосіб обробки рідких кольорових металів та сплавів
 28. Удосконалення технології безперервного розливання сталі
 29. Технологія фільтраційного рафінування рідкої сталі в проміжному ковші МБЛЗ
 30. Електронно-променеві ливарні технології
 31. Електронно-променеві ливарні установки
 32. Формування кристалічної структури виливка при твердненні в умовах вібраційної обробки
 33. Універсальний плазмово-дуговий агрегат
 34. Технологія рафінування алюмінієвих сплавів реагентом РФ-1
 35. Малі плазмові печі
 36. Індукційні тигельні печі для плавки та перегріву сталі та чавуну
 37. Плавильно-роздавальні печі для алюмінієвих сплавів
 38. Вакуумна магнітодинамічна установка для лиття під низьким комбінованим тиском
 39. Вакуумна магнітодинамічна установка для напівбезперервного лиття зливків з алюмінієвих сплавів
 40. Роторно-конвейєрний комплекс одержання точних виливків під регульованим тиском по моделях, що газифікуються (ГАМОДАР- процес)
 41. Установка для дослідження фізико-хімічних властивостей рідких розплавів
 42. Автоматизований комплекс відцентрового лиття з магнітодинамічним насосом для одержання виливків з чавуну
 43. Вагові пристрої для ливарного виробництва
 44. Магнітодинамічний міксер-дозатор рідкогочавуну
 45. Плазмово-індукційна установка ІСТП-016
 46. Магнітодинамічна установка МДН-6А (Міксер-дозатор) алюмінієвих сплавів та супутні технології рафінування алюмінієвих сплавів

Новини

Конференція Литво.Металургія-2024

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024», присвячена академіку НАН України В.Л. Найдеку та Нарада-конференція «Промисловість України. Ливарне виробництво, як основна складова для відродження промислового комплексу»

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338