Національна академія наук України
 Фізико-технологічний інститут металів та сплавів

03142, м. Київ, бул. Акад. Вернадського, 34/1,

тел./факс: 044-424-12-10, e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Оголошує конкурс на заміщення наукових посад:

1. Старший науковий співробітник у відділ магнітної гідродинаміки.
 
2. Вимоги до учасників конкурсу: 
 Старший науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій і перебував на попередній посаді (наукового співробітника) не менше 3-х років.

Можливе скорочення терміну перебування на попередній посаді:

- на рік – за наявності 2-х статей, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, опублікованих за час перебування на попередній посаді, або такої ж кількості розроблених оригінальних технологій, впровадження яких підтверджено документально;

- на 2 роки – за наявності 3-х статей, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, опублікованих за час перебування на попередній посаді, або такої ж кількості розроблених оригінальних технологій, впровадження яких підтверджено документально;

3. Перелік необхідних документів, що подаються до участі в конкурсі.
 3.1. Письмова заява на ім’я директора про участь у конкурсі.
 3.2. Копія документа, що посвідчує особу.
 3.3. Заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка.
 3.4. Автобіографія.
 3.5. Копія трудової книжки.
 3.6. Копія документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військово-облікового документу.
 3.7. Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях.
 3.8. Письмова згода на обробку персональних даних.
 4. Строк прийняття документів з 3 червня по 3 липня 2024 р.
 Документи надані після закінчення встановленого строку конкурсу, повертаються без розгляду.
 5. Адреса прийняття документів: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 34/1, кім. 306 (лабораторного корпусу). Особа, уповноважена для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу: молодший науковий співробітник Перехода Вікторія Вячеславівна  тел. 044-424-22-21, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Новини

Конференція Литво.Металургія-2024

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024», присвячена академіку НАН України В.Л. Найдеку та Нарада-конференція «Промисловість України. Ливарне виробництво, як основна складова для відродження промислового комплексу»

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338