ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 PTIMA k

Постановою Ради народних комісарів УРСР №328 від 9 березня 1945 року і постановою Президії АН УРСР №5 від 23 березня 1945 року в складі відділення технічних наук АН УРСР створена лабораторія машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки на правах інституту, визначено напрямки науково-дослідних робіт: вирішення проблем сільськогосподарського машинобудування і тракторобудування, розробка теорії сільськогосподарських машин і технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, міцності конструкції, розробка процесів газифікації сільського господарства.

 

Постановою президії АН УРСР від 6 травня 1945 року у ведення лабораторії переданий відділ високоміцних чавунів з Інституту чорної металургії АН УРСР.

 

У 1950 році відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР № 521‑р від 15 січня, Постанові Ради Міністрів УРСР №221 від 31 січня і Постанові Президії АН УРСР від 10 лютого 1950 р. лабораторія була реорганізована в інститут машинознавства і сільськогосподарської механіки із структурою:

 

 1. Відділ теорії сільськогосподарських машин
 2. Тракторно-енергетичний відділ
 3. Технологічний відділ
 4. Відділ конструктивної міцності сільгоспмашин
 5. Відділ конструювання нових машин
 6. Сектор упровадження
 7. Бібліотека
 8. Адміністративно-господарський відділ
 9. Науково-експериментальна майстерня

 

Постановою Президії АН УРСР від 23 березня 1953 року Інститут машинобудування і сільськогосподарської механіки переведено з відділення сільськогосподарських наук у відділення технічних наук АН УРСР.

 

У 1958 році інститут реорганізований в інститут ливарного виробництва. Спрямованість науково-дослідних робіт: розробка і впровадження у виробництво нових прогресивних технологічних процесів, створення удосконаленого ливарного устаткування, упровадження комплексної механізації й автоматизації основних процесів ливарного виробництва і застосування нових формувальних матеріалів. Постановою Президії від 10 жовтня 1958 року (Протокол № 55) в інституті організована лабораторія утоми матеріалів на базі лабораторії відділу міцності.

 

У 1959 році організовано лабораторії: по застосуванню радіоактивних ізотопів і по застосуванню бентонітів у ливарному виробництві.

 

Постановою Ради Міністрів УРСР № 740 від 18 травня і № 1858 від 17 листопада 1960 року інститут призначений в галузі ливарного виробництва і виробництва виробів з кам'яного лиття.

 

Для вирішення комплексних наукових завдань в галузі ливарного виробництва постанова Президії АН УРСР (Протокол №39) від 11 серпня 1961 року організовано відділ сталевого лиття і лабораторія радіоактивних досліджень лиття.

 

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР № 1186‑р від 21 вересня 1958 року, Постановою Ради Міністрів УРСР № 740 від 18 травня 1960 року і Постановою Президії АН УРСР визначено основні напрямки подальшої наукової діяльності інституту:

 

Розробка наукових основ ливарного виробництва: теорія кристалізації литих сплавів, створення і розробка нових литих сплавів, розробка наукових основ проектування нових технологічних процесів у ливарному виробництві, пошуки нових технологічних процесів плавки і виготовлення форм, вивчення властивостей литих сплавів і формувальних матеріалів;

Розробка наукових основ комплексної автоматизації і механізації плавильних агрегатів, теоретичних розробок в галузі автоматизації дозування і розливу рідкого металу, створення комплексної автоматизації та механізації процесів виготовлення ливарних форм, створення спеціалізованих лічильно-обчислювальних пристроїв для керівництва ливарними технологічними процесами;

Розробка і впровадження нових вихідних ливарних матеріалів і сплавів, комплексній механізації й автоматизації процесів ливарного виробництва. У зв'язку з цим затверджено наступну структуру інституту:

 

 1. Відділ чавунного лиття
 2. Відділ сталевого лиття
 3. Відділ формувальних матеріалів
 4. Відділ автоматизації і механізації лит. процесів
 5. Відділ кам'яного лиття
 6. Відділ металознавства і термічної обробки
 7. Лабораторія точного лиття
 8. Лабораторія радіоактивних досліджень лиття

 

У 1963 році відділ кам'яного лиття перетворено у лабораторію кристалізації і формоутворення виробів з окісних розплавів.

 

Постановою Президії АН УРСР від 5 вересня 1963 року визначено науковий профіль інституту: дослідження теоретичних основ формування твердих тіл з розплавів, процесів кристалізації, модифікації і легування литих сплавів, створення нових технологічних процесів лиття чорних, кольорових і рідких металів і їхніх сплавів, розробка спеціалізованих обчислювальних машин для автоматичного керування ливарними процесами.

 

На підставі Постанови Президії АН УРСР від 3 жовтня 1963 року інституту встановлено структуру:

 

 1. Відділ модифікування сплавів
 2. Відділ легування і структурних перетворень
 3. Відділ процесів плавлення сплавів і формування злитків
 4. Відділ нових методів лиття
 5. Відділ фізико-хімічної механіки литих матеріалів
 6. Відділ фізико-хімії формувальних матеріалів
 7. Відділ гідродинаміки формоутворення сталевого лиття
 8. Відділ автоматизації процесів лиття
 9. Лабораторія кристалізації і формоутворення виробів з окісних розплавів
 10. Лабораторія кристалізації металів і сплавів

 

Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 1408 від 28 грудня 1963 року і Постанови Президії АН УРСР № 4 від 15 січня 1964 року інститут ливарного виробництва реорганізовано в Інститут проблем лиття АН УРСР. У 1965 році створено відділи технології лиття і техніко-економічних досліджень, координації й інформації; відділ гідродинаміки і формоутворення реорганізований у відділ магнітної гідродинаміки, а відділи процесів плавлення сплавів і формування злитків об'єднані у відділ лиття сталі.

 

Постановою Президії НАН України від 9 лютого 1996 року № 49 Інститут проблем лиття перейменований у Фізико-технологічний інститут металів і сплавів Національної академії наук України.

 

Зараз основним науковим напрямком діяльності Інституту визначено дослідження фізико-хімічних процесів при виплавці, обробці та твердненні сплавів і створення технологічних засад одержання нових матеріалів, розробки обладнання та виготовлення металопродукції.

 

У даний час структура Інституту включає такі 12 відділів:

 

 1. Відділ фізико-хімії сплавів.
 2. Відділ високоміцних конструкційних та спеціальних сталей.
 3. Відділ безперервного лиття та деформаційних процесів.
 4. Відділ процесів плавки та рафінування сплавів.
 5. Відділ фізико-хімії ливарних процесів.
 6. Відділ високоміцних та спеціальних чавунів.
 7. Відділ концентрованих енергетичних впливів.
 8. Відділ фізико-технологічних процесів лиття алюмінієвих сплавів.
 9. Відділ магнітної гідродинаміки.
 10. Відділ математичних методів досліджень та інформаційно-комп’ютерних технологій.
 11. Відділ координації науково-дослідних робіт.
 12. Відділ трансферу технологій та патентування.


  Barelef

Новини

Конференція Литво.Металургія-2024

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024», присвячена академіку НАН України В.Л. Найдеку та Нарада-конференція «Промисловість України. Ливарне виробництво, як основна складова для відродження промислового комплексу»

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338