Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді.

Підготовка та захист дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді регламентуються наступними нормативними документами:

Закон України про вищу освіту

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Вимоги до оформлення дисертації

Інструктивні листи МОН України

Наукові фахові видання

Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії

Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (науковий ступінь)

Методичні рекомендації щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, академічної довідки

Форма академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми та форма диплому доктора філософії

Роз’яснення щодо застосування кваліфікованих електронних підписів при створенні разових рад

Порядок функціонування інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «NAQA.Svr»

Порядок розгляду повідомлень щодо порушення процедури захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Інформаційна система NAQA.svr – подання повідомлень про утворення разових спеціалізованих вчених рад