СІРЕНКО Катерина Адольфівна

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Контроль і регулювання хімічного складу, прогнозування властивостей сірого чавуну в процесі його плавки та лиття» за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво.

Захист відбудеться 11 липня 2023 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.232.01 Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України за адресою: 03142, м. Київ-142, бульвар Академіка Вернадського 34/1.

автореферат дисертації

дисертація

Опоненти:

д.т.н., професор Пономаренко Ольга Іванівна
 
відгук

д. т. н., професор Ямшинський Михайло Михайлович
 відгук

Трансляція захисту дисертації:

Відеозапис трансляції захисту Сіренко К.А. розміщено за посиланням:

 

Лютий Ростислав Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Теоретичні та технологічні основи створення екологічних фосфатних зв’язувальних матеріалів для ливарного виробництва» за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво.

Захист відбудеться 16 листопада 2023 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.232.01 Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України за адресою: 03142, м. Київ-142, бульвар Академіка Вернадського 34/1.

реферат дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

Облікова картка дисертації

Опоненти:

д.т.н., професор Шинський Олег Йосипович 
 Відгук опонента

д.т.н., професор Пономаренко Ольга Іванівна
 Відгук опонента

д. т. н., старший дослідник Реп’ях Сергій Іванович
 Відгук опонента

Трансляція захисту дисертації:

 
Ідентификатор конференції: 813 9392 3994
Код доступу: 1AaRC6

 

Відеозапис трансляції захисту Лютого Р.В. розміщено за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=c-mMssMeBZ4Захист дисертації старшого наукового співробітника Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України Борисенка Андрія Юрійовича на тему «Розвиток теорії структурної спадковості у вуглецевій сталі для енергоефективного виробництва прокату з безперервнолитих заготовок» за спеціальністю 05.16.01 «металознавство та термічна обробка металів», який, внаслідок посилення протиепідемічних заходів в м. Києві, не відбувся 8 квітня 2021 року, відбудеться 3 червня 2021 року у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України ( м. Київ, бульвар Вернадського, 34/1).


Борисенко Андрій Юрійович
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.01 –
Металознавство та термічна обробка металів
АВТОРЕФЕРАТ
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРУКТУРНОЇ СПАДКОВОСТІ
У ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ
ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОКАТУ
З БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОКДИСЕРТАЦИЯ
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРУКТУРНОЇ СПАДКОВОСТІ
У ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ
ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОКАТУ
З БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОК
ВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н., професора,
завідувача кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
Є.Г. Автанділянца
на дисертаційну роботуВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н., професора,
завідувача відділу матеріалознавства та фазово-струкрурних перетворень сталей та сплавів
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
Національної академії наук України
С.Є. Кондратюка
на дисертаційну роботуВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н., професора,
завідувача кафедри фізики
Приазовського державного технічного університету
В.Г. Єфременко
на дисертаційну роботу
___________________________________________________________


ДОНІЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.04 –
Ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ У ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ
СПЛАВАХ ПРИ ЇХ КРИСТАЛІЗАЦІЇ


ДИСЕРТАЦІЯ
КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ У ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ
СПЛАВАХ ПРИ ЇХ КРИСТАЛІЗАЦІЇ
ВІДГУК
офіційного опонента
завідувача кафедри технології та управління ливарними процесами
Одеського національного політехнічного університету,
доктора технічних наук, професора
Лисенко Тетяни Володимирівни
на дисертаційну роботуВІДГУК
офіційного опонента
проректора з наукової роботи
та міжнародної діяльності
Національного університету
«Запорізька політехніка» МОН України
доктора технічних наук, професора
В.В. Наумика
на дисертаційну роботу
ВІДГУК
офіційного опонента
Декана електрометалургійного факультету,
Національної металургічної академії України,
доктора технічних наук, професора
Селівьорстова В.Ю.
на дисертаційну роботу___________________________________________________________


СКІДІН ІГОР ЕДУАРДОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 –
Ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПОВЕРХНЕВОГО ЛЕГУВАННЯ ВИЛИВКІВ
ШЛЯХОМ ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРІВ
ІЗ ТЕРМІТНИХ РОЗПЛАВІВ


ДИСЕРТАЦІЯ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПОВЕРХНЕВОГО ЛЕГУВАННЯ ВИЛИВКІВ
ШЛЯХОМ ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРІВ
ІЗ ТЕРМІТНИХ РОЗПЛАВІВ

ВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н., проф., завідувача відділом фізико-хімії ливарних процесів
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
НАН України
О.Й. Шинського
на дисертаційну роботу


ВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н.,
доцента кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
М.М. Ямшинського
на дисертаційну роботу

 

 

Крейцер Кирилл Олександрович
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 –
Ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ВИЛИВКІВ
ІЗ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
ЛИТТЯМ ПІД ТИСКОМ
НА ОСНОВІ ІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ


ДИСЕРТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ВИЛИВКІВ
ІЗ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
ЛИТТЯМ ПІД ТИСКОМ
НА ОСНОВІ ІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

ВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н., професора кафедри ливарного виробництва
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
В.Г.Могилатенка
на дисертаційну роботу


ВІДГУК
офіційного опонента
д.т.н., проф., завідувача відділом фізико-хімії ливарних процесів
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
НАН України
О.Й. Шинського
на дисертаційну роботу
МЕНЯЙЛО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук спеціальністю 05.16.04 –
Ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПРОЦЕСІВ СПРЯМОВАНОГО ТВЕРДІННЯ МАСИВНИХ ВИЛИВКІВ ІЗ
ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ У КОМБІНОВАНИХ КОКІЛЬНО-ПІЩАНИХ ФОРМАХ

ДИСЕРТАЦИЯ
НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПРОЦЕСІВ СПРЯМОВАНОГО ТВЕРДІННЯ МАСИВНИХ ВИЛИВКІВ ІЗ
ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ У КОМБІНОВАНИХ КОКІЛЬНО-ПІЩАНИХ ФОРМАХ

ВІДГУК
Офіційного опонента:
доктора технічних наук, старшого наукового співробітника,
завідувача відділом високоміцних і спеціальних чавунів
Фізико-технологічного інституту металів
та сплавів НАН України
В. Б. Бубликова
на дисертаційну роботу

ВІДГУК
Офіційного опонента:
доктора технічних наук, професора,
завідувача кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
Національного універсітету біоресурсів і природокористування України
Є.Г. Афтанділянца
на дисертаційну роботу

ВІДГУК
Офіційного опонента:
доктора технічних наук, доцента,
професора кафедри ливарного виробництва,
Національного технічного університету України
Київський політехнічний інститут ім.Сікорського В.Г. Могилатенка
на дисертаційну роботуБАРАНОВ ІВАН РОСТИСЛАВОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальністю 05.16.02 –
Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
АВТОРЕФЕРАТ
ПРОЦЕСИ ГІДРОДИНАМІКИ І ТВЕРДІННЯ
ПРИ ОДЕРЖАННІ ТОНКОГО ЛИСТА
МЕТОДОМ ДВОВАЛКОВОГО РОЗЛИВАННЯ СПЛАВІВ
НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ТА АЛЮМІНІЮ


ДИСЕРТАЦИЯ
ПРОЦЕСИ ГІДРОДИНАМІКИ І ТВЕРДІННЯ
ПРИ ОДЕРЖАННІ ТОНКОГО ЛИСТА
МЕТОДОМ ДВОВАЛКОВОГО РОЗЛИВАННЯ СПЛАВІВ
НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ТА АЛЮМІНІЮВІДГУК
офіційного опонента
професора, доктора технічних наук, зав.відділу Інституту Електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ
Медовара Лева Борисовича
на кандидатську дисертацію Баранова Івана Ростиславовича
«Процеси гідродинаміки і твердіння при одержанні тонкого листа
методом двовалкового розливання сплавів
на основі заліза та алюмінію»


ВІДГУК
офіційного опонента
доцента, кандидата технычних наук, ст. наук. cninpoбітника ІЧМ НАНУ
Герасименко В. Г.
на кандидатську дисертацію Баранова Івана Ростиславовича
«Процеси гідродинаміки і твердіння при одержанні тонкого листа
методом двовалкового розливання сплавів
на основі заліза та алюмінію»


ПАРЕНЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальністю 05.16.02 –
Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
АВТОРЕФЕРАТ
ОДЕРЖАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МІДНИХ СПЛАВІВ,
ЗМІЦНЕНИХ УЛЬТРАДИСПЕРСНИМИ ВКРАПЛЕННЯМИ НА ОСНОВІ FeCrC,
СФОРМОВАНИМИ В РОЗПЛАВІ ПІД ДІЄЮ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ


ДИСЕРТАЦИЯ
ОДЕРЖАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МІДНИХ СПЛАВІВ,
ЗМІЦНЕНИХ УЛЬТРАДИСПЕРСНИМИ ВКРАПЛЕННЯМИ НА ОСНОВІ FeCrC,
СФОРМОВАНИМИ В РОЗПЛАВІ ПІД ДІЄЮ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
ВІДГУК
офіційного опонента
доктора технічних наук,
старшого наукового співробітника,
провідного наукового співробітника
Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
Біктагірова Ф.К.
на дисертаційну роботу


ВІДГУК
офіційного опонента
кандидата технічних наук,
доцента кафедри Національного університету
"Запорізька політехніка"
МОН України
Петрищева А.С.


___________________________________________________________
ЦІР ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальністю 05.16.04 – ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВИЛИВКІВ
З ДОЕВТЕКТИЧНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ AL-SI ПРИ РЕОЛИТТІ


ДИСЕРТАЦИЯ
АВТОРЕФЕРАТ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВИЛИВКІВ
З ДОЕВТЕКТИЧНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ AL-SI ПРИ РЕОЛИТТІ


ВІДГУК
офіційного опонента
доцента кафедри металознавства та термічної обробки металів
інженерно-фізичного факультету
Національного технічного університету України,
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
кандидата технічних наук
Донія О.М.
на дисертаційну роботу


ВІДГУК
офіційного опонента
завідувача кафедри технології та управління ливарними процесами
Одеського національного політехнічного університету,
доктора технічних наук, професора
Лисенко Тетяни Володимирівни
на дисертацію


___________________________________________________________
СЕМЕНКО АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальністю 05.16.04 – ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО
УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ЛИВАРНИХ МАГНІТОДИНАМІЧНИХ УСТАНОВОК


ДИСЕРТАЦИЯ
АВТОРЕФЕРАТ
РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО
УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ЛИВАРНИХ МАГНІТОДИНАМІЧНИХ УСТАНОВОК


ВІДГУК
офіційного опонента
завідувача кафедри технології та управління
ливарними процесами
Одеського національного політехнічного університету,
доктора технічних наук, професора
Лисенко Тетяни Володимирівни
на дисертаційну роботу


ВІДГУК
офіційного опонента
завідувача кафедри "Ливарне виробництво"
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України
доктора технічних наук, професора
Акімова Олега Вікторовича
на дисертацію

ЯМШИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук спеціальністю 05.16.04 – ливарне виробництво
АВТОРЕФЕРАТ
ЖАРОСТІЙКІ ТА ЗНОСОСТІЙКІ ЛИВАРНІ СПЛАВИ
НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ


ДИСЕРТАЦИЯ
ЖАРОСТІЙКІ ТА ЗНОСОСТІЙКІ ЛИВАРНІ СПЛАВИ
НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХВІДГУК
офіційного опонента
доктора технічних наук, професора,
завідувача кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва»
Національного університету «Запорізька політехніка»
Луньова Валентина Васильовича
на дисертаційну роботу

ВІДГУК
офіційного опонента
професора кафедри «Ливарне виробництво»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
доктора технічних наук, професора
Пономаренко Ольги Іванівни
на дисертаційну роботу

ВІДГУК
офіційного опонента
завідувача кафедри «Ливарне виробництво»
Національнї металургійної академії України
доктора технічних наук, професора
Хричикова В.Є.
на дисертаційну роботу