Литво. Металургія. 2023: Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2023 р., м. Харків-м. Київ) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 449 стор.

Матеріали ЛИТВО. МЕТАЛУРГІЯ-2023.pdf

https://doi.org/10.15407/foundry-metallurgy-2023

У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю ливарних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва.

ЗМІСТ

T.V. Berlizieva, I.V. Lukianov, B.O. Pichynevskyi. ASPECTS OF USING THE FORMING SHAKING MACHINE AND INCREASE IN ITS WORK EFFICIENCY FOR OBTAINING HIGH-QUALITY MOLDS………………….…………………………………………………….13

O. V. Derev’yanko, I. A. Nebozhak, T. I. Istomina. MANUFACTURING OF COMPOSITE MATERIAL OF ABRASIVES COMPOSITION – METAL BINDER USING SPS TECHNOLOGY……………………………………………………………………………………14

M. V. Koshelev, A. G. Prigunova, A. G. Vernidub. THE EFFECTS OF MN ADDITION FOR THE PREDICTION OF THE THIXOFORMABILITY OF FE-CONTAINING AL-SI BASED ALLOYS…………………………………………………………………………………17

I.A. Nebozhak, O.V. Derev’yanko, A.M. Verkhovliuk. RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING A TWO-DIMENSIONAL CAST COMPOSITE MATERIAL OF “GRAY CAST IRON – STEEL – HEAT-RESISTANT CAST IRON” SYSTEM …………...21

N.E. Tverdokhliebova, N.S. Yevtushenko.   ENSURING THE SAFETY OF EMPLOYEES OF METALLURGICAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT………….……………..………………………………….24

Є. Г. Афтанділянц. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОДИФІКУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ……………………………………………..……………….26

Є. Г. Афтанділянц. МІСЦЕВЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОКАЛИНИ НА ВИЛИВКАХ……32

Є. Г. Афтанділянц. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СТРУКТУРИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛИТИХ НОРМАЛІЗОВАНИХ СТАЛЕЙ…………………….38

А. С. Барсук. ВПЛИВ СКЛАДУ ЧАВУНУ ДЛЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ТЕРТЯ, НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ………..…………………..41

В. І. Бєлік, А. Г. Пригунова, М. В. Кошелєв, А. Г. Вернідуб. ВПЛИВ  ВОДНЕВОГО ОБРОБЛЕННЯ АЛЮМІНІЙ-КРЕМНІЄВОГО СПЛАВУ НА ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА РОЗМІР ПЕРВИННИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ………………………………………………..43

В. І. Бєлік, Т. Г. Цир, В. М. Дука. ПЕРЕМІШУВАННЯ РОЗПЛАВУ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЯМОГО ТЕРМІЧНОГО МЕТОДУ (DTM)……………47

В. І. Бєлік, Л. К. Шеневидько, В. М. Дука, Т. Г. Цир. ПРО МЕХАНІЗМИ ПОДРІБНЕННЯ ПЕРВИННИХ КРИСТАЛІВ АЛЬФА ФАЗИ АЛЮМІНІЄВО-КРЕМНІЄВОГО СПЛАВУ, ЩО ТВЕРДНЕ В УМОВАХ ПЕРЕМІШУВАННЯ ……………51

В. І. Бєлік, Л. К. Шеневидько, В. Ю. Шейгам, Н. П. Ісайчева. БЕЗКОНТАКТНИЙ ДАТЧИК ПЕРЕМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОПТИЧНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МИШІ…………..55

А. Г. Борисов. ДЕНДРИТНА ТА РОЗЕТКОВА МОРФОЛОГІЯ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ ПРИ ЛИТТІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ У МЕТАЛЕВИЙ КОКІЛЬ……………………….57

В. Б. Бубликов, Ю. Д. Бачинський, О. П. Нестерук, В. О. Овсянников, Н. П. Моісеєва, С. М. Медвідь. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ЛЕГОВАНОГО НІКЕЛЕМ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ ВЧ700 З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ПЛАСТИЧНОСТІ………………………………………….……………………..……………..62

В. Б. Бубликов, Ю. Д. Бачинський, О. П. Нестерук, В. О. Овсянников, Н. П. Моісеєва. ВПЛИВ ЗМЕНШЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ КРЕМНІЮ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ З КУЛЯСТИМ ГРАФІТОМ…………………..…….64

В. Б. Бубликов, Д. М. Берчук, О. О. Ясинський, С. М. Медвідь. ВНУТРІШНЬОФОРМОВЕ МОДИФІКУВАННЯ НІКЕЛЬ-МАГНІЄВОЮ ЛІГАТУРОЮ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ…………………………………………..…66

В. Б. Бубликов, О. П. Нестерук, Ю. Д. Бачинський. ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТТЯ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ В УКРАЇНІ………….………..…………69

М. М. Воробйов, О. І. Пономаренко, Н. С. Євтушенко. ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКИ БЛОК КАРТЕРА В УМОВИ ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА…….71

С.В. Гнилоскуренко, О.П. Білоусова. Наукометрія та її показники в науковій діяльності. ………………………………………………………...………..73

Д. О. Дереча, О. Л. Гончаров. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ СТРУКТУРИ ВІДЛИВОК, ЩО МІСТЯТЬ ФЕРОМАГНІТНУ ФАЗУ……………………….76

В. С. Дорошенко, С. І. Клименко. ОГЛЯД ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ, В ТРЬОХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВАРІАНТАХ СТОСОВНО ГАЗОВОГО РЕЖИМУ ЛИВАРНОЇ ФОРМИ……………………………………….78

В. С. Дорошенко, С. І. Клименко. ПРО НЕЗАДІЯНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВАКУУМОВАНОЇ ЛИВАРНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГАРТОВАНИХ ВИЛИВКІВ ДЛЯ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ ТЕХНІКИ……………………………………..………….83

Ю.В. Доценко, В.Ю. Селівьорстов. Вплив модифікування на властивості виливка із сплаву системи Al-Si при литті під високим тиском….87

С.Д. Євтушенко, О.В. Акімов. ВПЛИВ ТИСКУ НА ПРОЦЕС ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ПІД ТИСКОМ……………………………………………………………..………………………88

Є.Д. Євтушенко, Н.Й. Заполовський. ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ШИХТИ…………………………………………………………………………………………….90

Н. С. Євтушенко, І. О. Мезенцева, О. І. Пономаренко, С. М. Мезенцев. ФОРМУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ   ОБРУБУВАЧІВ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ……………………………………………………………..………92

Н.С. Євтушенко, Н.Є. Твердохлєбова.  ФУНКЦІОНУВАННЯ  СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ  В  МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ…………………..………….…95

Л.Х. Іванова, Є.В. Колотило. ДВОШАРОВІ ПРОКАТНІ ВАЛКИ ЛЕГОВАНІ МІДДЮ…………………………………………………………………………………………...98

В. В. Каверинський, А. І. Троцан, З. П. Сухенко. ВПЛИВ ДЕФОРМАЦІЙНО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА МІЦНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ ДОЕВТЕКТИЧНИХ СИЛУМІНІВ…………………………………………………………………………….…99

Ю. Г. Квасницька, І. І. Максюта, О. В. Михнян, О. В. Нейма,
К. Г. Квасницька. МЕХАНІЗМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ОТРИМАННІ ВИСОКОТОЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ………………..……………102

С. І. Клименко, В. С. Дорошенко. ПРО ПЕРЕДУМОВИ І НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА………………………………….104

С. І. Клименко, В. С. Дорошенко. ПРИКЛАДИ ЛИТТЯ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ, В КИТАЇ………………………………………….……………….110

Ю. Ю. Ладарєва, О. І. Рибіцький. МЕТОД УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ШЛЯХОМ ОТРИМАННЯ ЗВ'ЯЗУЮЧИХ НА ЇХ ОСНОВІ………………….…….112

Т.В. Лисенко, М.І. Замятін, М.П. Тур, К.В. Кисельов, К.О. Данілова. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЛИВАРНОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ……………………………………………………………………………………114

Т.В. Лисенко, В.В. Ясюков, М.П. Тур. ГАРЯЧІ ТРІЩИНИ В СТАЛЕВИХ ВИЛИВКАХ…………………………..……………………………………………………….115

В. Ю. Лисенков. ПОШУК РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ РЕСУРСОВИТРАТ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ГАЛЬМОВИХ БАРАБАНІВ АВТОМОБІЛІВ КРАЗ…………………………..118

В. А. Локтіонов - Ремізовський, Н. В. Кир’якова, О. А. Щерецький, М. М. Грібов.ВПЛИВ МІДІ НА ОСОБЛИВОСТІ ЕВТЕКТОЇДНОЇ РЕАКЦІЇ У СТРУКТУРІ ЗАЕВТЕКТОЇДНИХ СТАЛЕЙ …………………………………………………..……..121

В. А. Локтіонов - Ремізовський, Н. В. Кир’якова, О. А. Щерецький, В. Г. Новицький. ФОРМУВАННЯ МІДНОЇ ФАЗИ «ТВЕРДЕ МАСТИЛО» У СТРУКТУРІ ЛИВАРНИХ ЗАЕВТЕКТОЇДНИХ СТАЛЕЙ ………………………………………………..126

Р. В. Лютий, М. В. Тишковець, Д. В. Люта. ФОСФОСУЛЬФАТНИЙ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЛИВАРНИХ СТРИЖНІВ………………..………129

В. Л. Мазур, К. А. Сіренко. ПОРІВНЯЛЬТНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ НА ГАЛЬМОВІ КОЛОДКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ЧАВУНУ ТА КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ…………………………………………………………132

С. М. Мезенцев, О. І. Пономаренко, Н. С. Євтушенко, І. О. Мезенцева. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕГУВАННЯ ЧАВУНІВ ТА СТАЛЕЙ ВІДХОДАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………..135

А. Г. Мєшкова, Е. В. Беймо. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗКОНТАКТНИХ ЗАКРИТИХ КОНТУРІВ У СКЛАДІ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ОХОЛОДЖЕННЯ ВОДИ ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОСТАЛЬ. МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД. ТОВ»………………137

А. Г. Мєшкова, О. М. Прокопенко. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТАКТНИХ КОНТУРІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ВОДИ ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОСТАЛЬ. МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД. ТОВ» …………………………..……142

І. А. Небожак, О. В. Дерев’янко, Д. С. Каніболоцький, А. М. Верховлюк. ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ЗАСВОЄННЯ КРЕМНІЮ МАТРИЧНИМ РОЗПЛАВОМ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СІРОГО ЧАВУНУ, МОДИФІКОВАНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСПЕРСНО-НАПОВНЕНОЇ МОДЕЛІ, ЩО ГАЗИФІКУЄТЬСЯ…………..……..148

А. М. Недужий. дослідження впливу типу ливниково-живильної системи на формування НЕДЕНДРИТНОЇ структури первинної фази у виливку із сплаву ак7ч………………………..……………….…………152 

А. М. Недужий, А. Г. Вернидуб. застосування заевтектичних та поршневих алюмінієвих сплавів в машинобудуванні…………..154

А. М. Недужий, А. Г. Пригунова. використання високоміцних ливарних алюмінієвих сплавів в промисловості…………..……..156

В. Г. Новицький, В. А. Локтіонов‑Ремізовський, В. Л. Лахненко, В. В. Тихонович, І. В. Олексенко, Н. В. Кир’якова. ЗНОШУВАННЯ ЛИТИХ ЗАЕВТЕКТОЇДНИХ СТАЛЕЙ З МАТРИЧНИМ МАСТИЛОМ В УМОВАХ СУХОГО ТЕРТЯ……………………………159

О. В. Ноговіцин, І. Р. Баранов, В. П. Школяренко, С. В. Пригунов. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ШВИДКОСТЕЙ ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗПЛАВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПРИ ЛИТТІ-ПРОКАТЦІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ……163

А. С. Нурадинов, О. В. Ноговіцин, В. П. Школяренко, І. А. Нурадінов, О. В. Чистяков. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ЗАРОДКІВ В РОЗПЛАВАХ МЕТАЛІВ ПРИ ЇХ ОХОЛОДЖЕННІ……………………………….….169

П.С. Пензєв. ІНЖЕНЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ СКЛАДНИХ КОРПУСНИХ ВИЛИВКІВ НА ПРИКЛАДІ ДЕТАЛІ-ПРЕДСТАВНИКА ДВИГУНУ ТИПУ 4ДТНА1…………………………………………………………172

А. Г. Пригунова, В. Д. Бабюк, Є. А. Жидков, М. В. Кошелєв, Т. Г. Цір. РОЛЬ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ У ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ФАЗ У СПЛАВІ АК5М2 З 0,8 % ЗАЛІЗА…………..173

А. Г. Пригунова, В. Д. Бабюк, Є. А. Жидков, М. В. Кошелєв, Т. Г. Цір. ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ЗАЛІЗОВМІСНИХ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ У СПЛАВІ АК5М2 З ВМІСТОМ  ЗАЛІЗА 3,3 %..179

А. Г. Пригунова, Є. А. Жидков, В. Д. Бабюк. ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СПЛАВУ ВАЛ10 ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИМИ ЛІГАТУРАМИ…………………………...184

А. Г. Пригунова, Є. А. Жидков, В. Д. Бабюк, Л. К. Шеневідько, Т. Г. Цір. СТРУКТУРА ТА МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВУ ВАЛ10, МОДИФІКОВАНОГО ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИМИ ЛІГАТУРАМИ………………………………188

А.А. Севоян. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТІЛ ОБЕРТАННЯ З МІДНИХ СПЛАВІВ………………………………………….……………194

В.Ю. Селівьорстов, Ю.В. Доценко, Т.В. Селівьорстова.ДослідЖення впливу модифікування дисперсним карбідом кремнію на щільність вторинного сплаву системи AL-Si………………………………………..195

Р. А. Сергієнко,  А. М. Верховлюк, О. А. Щерецький, В. О.  Щерецький, О. В. Железняк. ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЛАВКИ …………………………………………………....197

К. А. Сіренко. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ШИХТИ ПРИ ВИПЛАВЛЕННІ ЧАВУНУ……………......200

О. М. Смірнов, А. Ю. Семенко, Ю. П. Скоробагатько, М. С. Горюк, Ю. О. Смірнов, В. В. Буряк, Д. І. Гойда, А. О. Горшков, Л. М. Лакомська. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ФІЗИЧНИХ ДІЙ У КРИСТАЛІЗАТОРІ, ЗОНІ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ЗОНІ ФІНАЛЬНОГО ТВЕРДНЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ ЗАГОТОВКИ………………………………….…………..202

О. М. Смірнов, В. Є. Ухін, А. Ю. Семенко, Ю. П. Скоробагатько, Ю. О. Смірнов, М. С. Горюк, Д. І. Гойда, Л. С. Воронько. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ РОЗЛИВАННЯ РІДКОЇ СТАЛІ І ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОК В КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ………………………………………………..205

О. М. Смірнов, С. В. Семірягін, Ю. П. Скоробагатько, А. Ю. Семенко, М. С. Горюк, А. О. Горшков, Ю.Ю. Куліш, Є. О. Карпухін. ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВПЛИВІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Al-Zn-Mg…………………………………………..…..……….207

В.О. Стригун, Н.М. Волошин, С.В. Гнилоскуренко, Л.С. Чаплигіна. ОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ: МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ...209

Н.Є. Твердохлєбова, О.І.Пономаренко. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ПРОМЕНИСТОГО ТЕПЛА НА РОБІТНИКІВ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ……..…...212

А. М. Тимошенко, О. В. Шматко, В. П. Лихошва, М. І. Голубчик. ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ШВИДКІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВОЇ ШТАБИ ЛИВАРНИМ БЕЗПЕРЕРВНИМ СПОСОБОМ…………………………………………………………………………………..214

М.С. Треньов, О.І. Пономаренко, Т.В. Берлізєва . ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НАНОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ………………………..217

В.Є. Хричиков, О.Д. Семенов, Л.Х. Іванова, О.В. Меняйло, Є.Г. Афтанділянц, С.Г. Гнилоскуренко. Обговорення доцільності корегування терміну утяжина  в ДСТУ 9051:2020 …………………………………………………………220

Т. Г. Цір. ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗПЛАВУ НА МІКРОСТРУКТУРУ ЗАЕВТЕКТИЧНИХ СИЛУМІНІВ…………………………..……..221

І. А. Шалевська, В. С. Дорошенко, М. М. Дьяченко. ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ДИСПЕРСНИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АРМУВАННЯ ЛИТИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ……………………………………………………………..…….224

І. А. Шалевська, М. М. Дьяченко. МЕХАНІЗМ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ВИЛИВКА З СІРОГО ЧАВУНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЕРАМІЧНИХ АРМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ………………………………………………………………………….………227

В. Ж. Шемет, А. Ю. Семенко, М. М. Ворон, А. М. Тимошенко. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Fe-Mn-Al-C СТАЛЕЙ………………………………….230

М.І. Шклярук, О.В. Масалітіна. Газова пористість у виливках: причини та методи усунення…………………………………………………………………233

В. П. Школяренко. МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ РОЗПЛАВУ У ЛИВАРНИХ ІНДУКЦІЙНИХ ПЕЧАХ ……..234

В. П. Школяренко, А. С. Нурадинов, C. В. Пригунов, І. А. Нурадинов. МЕТОД УНИКНЕННЯ ГАРЯЧЕЛАМКОСТІ ТРУБНИХ ЗАГОТОВОК ЗІ СПЛАВУ АМг6 ПРИ ЛИТТІ У КОКІЛЬ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛИТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЮ ВІБРАЦІЇ………………………….………..237

В. П. Школяренко. ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО МЕТАЛУРГІЙНИХ ТА ЛИВАРНИХ ПЕЧЕЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЇХ РОЗВИТКУ……...242

В. П. Школяренко. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШТучного інтелекту………………………………………245

В. О. Щерецький, О. А. Кузменко, О. А. Набока, О. А. Каранда, А. М. Верховлюк. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРНЕВИХ ШАРІВ В СПЛАВАХ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ………………………………………………..249

О. О. Ясинський, Д. М. Берчук, О. О. Ясинська, Н. П. Моісеєва. СІРКА ТА ФОСФОР У ВИСОКОМІЦНОМУ ЧАВУНІ…………………………………………………..254

О. О. Ясинський, В. Б. Бубликов, Д. М. Берчук, О. О. Ясинська. ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ НІКЕЛЕМ НА СТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ………………………..……………………256

L. Dan, V. Maslov, L. Trofimova. USE OF THE HANCOCK-SHARP TECHNIQUE IN TOPOKINETIC ANALYSIS OF METAL PHASE NUCLEATION DURING CARBOTHERMIC SELF-REDUCTION OF DISPERSED IRON-GRAPHITE METALLURGICAL WASTE………………………………………………………....272

О.А. Glotka. PREDICTING THE PROPERTIES OF CAST NICKEL-BASED SUPERALLOYS…………………………………………………………………………...274

Y.O. Stupak. REGARDING THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF COKE SUBSTITUTES IN THE BLAST FURNACE PROCESS………………………………….277

С.В. Аджамський, Г.А. Кононенко, Р.В. Подольский. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ……………………………………..…280

Б.Ф. Бєлов, А.І. Троцан, О.В. Власова. РОЗВИТОК СТРУКТУРО-ХІМІЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСІВ РАФІНУВАННЯ ЗАЛІЗО-ВУГЛЕЦЕВИХ РОЗПЛАВІВ СИЛІКАТАМИ МАГНІЮ MgO-SiO2 ТА СПЛАВАМИ СИЛІКОМАГНІЮ Mg-Si………………………….283

Б.Ф. Бєлов, А.І. Троцан, О.В. Власова. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ЗАСАД ПРОЦЕСІВ РАФІНУВАННЯ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ РОЗПЛАВІВ ПЛАВИЛЬНИМИ ШЛАКАМИ ТА СПЛАВАМИ МАГНІЮ………………………………………………..286

Б.Ф. Бєлов, А.І. Троцан, О.В. Власова. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ДОМЕННОГО ЧАВУНУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРНО-ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЇ ПЛАВИЛЬНИХ ШЛАКІВ…………………………….290

М.М. Бойко, В.Е. Трещов, Н.В. Полякова, С.В. Журавльова, В.В. Єфименко. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОВНИКАМИ НА ОСНОВІ БІОСИРОВИНИ…………………………………………294

В.В. Бочка, М.В. Ягольник, К.В. Шмат, А.В. Сова, А.М. Круглов. ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ РУЙНУВАННЯ АГЛОМЕРАТУ ПРИ ЙОГО МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ………………………………………………………………………..……..297

В.В. Бочка, М.В. Ягольник, К.В. Шмат, А.В. Сова. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ АГЛОМЕРАТУ ЗА МІЦНІСТЮ І КРУПНІСТЮ В СТАБІЛІЗАТОРІ БАРАБАННОГО ТИПУ…………………………………………………………….304

О.Г. Величко, О.С. Грек, О.М. Гришин. МАТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРІВУ ЗАЛІЗОРУДНО-ВУГІЛЬНИХ БРИКЕТІВ В ІНДУКЦІЙНІЙ ПЕЧІ…………….…309

І.Й. Водін ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ФЕРОСИЛІКОХРОМУ……………………………………………………………………311

К.Р. Володько. ОГЛЯД МЕТОДІВ ТВЕРДОФАЗНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗА……………………………………………………………………………....316

Л.П. Грес, О.В. Гупало, О.О. Єрьомін. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗБАГАЧЕННЯ ПОВІТРЯ ГОРІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КИСНЕМ НА СТІЙКІСТЬ КЛАДКИ ДОМЕННИХ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ…………………………………………………………………………………..…318

О.М. Гришин, А.А. Надточій, В.О. Петренко. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГАЗОКИСНЕВОЇ КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ…………………….320

О.М. Гришин, А.А. Надточій, В.О. Петренко КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГАЗОКИСНЕВОЇ КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ……………………………...322

О.М. Гришин, А.А. Надточій. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА КІНЕТИКУ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ……….324

Л.О. Гудим, В.Б. Семакова, Ю.В. Хавалиць. ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ГАЗОВОГО ПОТОКУ РОЗПОДІЛЕННЯМ РУДНОГО ГРЕБЕНЯ НА КОЛОШНИКУ…327

О.В. Гупало, О.О. Єрьомін, Л.Б. Кабакова, Ю.М. Радченко. ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ВОДНЮ В МЕТОДИЧНИХ ПЕЧАХ………………………..330

Д.В. Єськов, Є.М. Сігарьов, А.А. Похвалітий, М.А. Кащеєв. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ДУТТЬОВІ РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАГЛИБНИХ ФУРМ…334

В.В. Єфименко, М.М. Бойко, Н.В. Полякова, С.В. Журавльова, О.А. Танчев АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАТЕРІАЛІВ ПРИ ОБПАЛІ ОКАТИШІВ………………………………………………………………………..340

А. А. Жбир, В. Л. Вихристюк, К. І. Чубін, М. Р. Руденко, О. А. Чубіна. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУВКИ КОНВЕРТЕРНОЇ ВАННИ, ПРОЕКТУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КИСНЕВИХ ФУРМ…………....343

С.В. Журавльова, Р.Б. Дутній, М.М. Бойко, В.С. Мамешин, І.В. Журавльова. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЮМОВМІСНИХ ВІДХОДІВ…………………………………………………..345

С.В. Журавльова, А.Ф. Марко, М.М. Бойко, В.С. Мамешин, І.В. Журавльова. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ БІОМАТЕРІАЛІВ…………………………………………………………..…….…..348

В.Г. Кисляков, О.Л. Руденко, В.П. Петруша. ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ДОМІШОК ЧАВУНУ (S, Si, P) ПРИ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЗЕРНИСТИМ МАГНІЄМ……………...…350

Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов, І.М. Матина. ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ ФОРСОВАНОЇ РОБОТИ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ………………………352

I.O. Маначин, А.П. Шевченко, О.Є. Меркулов, О.М. Башмаков, Б.В. Двоскін, В.Г. Кисляков. ОЦІНКА ЗІСТАВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОЗАПІЧНОЇ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ……………………………….355

I.O. Маначин, А.П. Шевченко, М.О. Рибальченко. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ОКСИДУ КАЛЬЦІЮ ТА СІРКИ У РОЗПЛАВІ ПРИ ІНЖЕКЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ З ВДУВАННЯМ ВАПНА…………………..358

І.Г. Муравйова, М.Г. Іванча, В.Р. Щербачов, В.І. Вишняков. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ І ФОРМИ ПЛАСТИЧНОЇ ЗОНИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВОГО ПОТОКУ ПО РАДІУСУ КОЛОШНИКА……………………………………………………….……………...360

В.І. Мусійко, О.М. Стоянов, Є.В. Синегін. ОТРИМАННЯ СТАЛІ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК…………………………………………………...364

К.Г. Нізяєв, О.М. Стоянов, Т.А. Шашкін, L. Raymakers. РЕЦИКЛІНГ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ШЛАКІВ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ……………..366

К.Г. Нізяєв, О.М. Стоянов, Є.В. Синегін, А.В. Скрипник, С.Б. Бойченко. ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ВОГНЕТРИВУ З ВУГЛЕЦЕМ……………………….…………367

Р.В. Подольський, О.А. Сафронова, О.Є. Меркулов, Г.А. Кононенко. СИСТЕМАТИЗУВАННЯ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ РЕЙКИ………………………………………………………………………………………..370

Ю.М. Радченко, О.В. Гупало, М.О. Штацький. РЕКОНСТРУКЦІЯ КАМЕРНОЇ ПЕЧІ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ………………………………………………………………………373

В.Г. Раздобрєєв, К.Ю. Ключніков, О.І. Лещенко, Д.Г. Паламар. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВОЛОЧІННЯ В ЗДВОЄНИХ РОЛИКОВИХ ВОЛОКАХ НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ…………………………………………………………………………………..……376

В.О. Рубан, О.М. Стоянов, Є.В. Синегін. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ РЕАКЦІЙНОЇ ЗОНИ ПІД ЕЛЕКТРОДОМ НА УСТАНОВЦІ «КІВШ-ПІЧ»………………………………………………………………..380

В.О. Рубан, О.М. Стоянов, Є.В. Синегін. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РЕАКЦІЙНОЇ ЗОНИ ПІД ЕЛЕКТРОДОМ НА УСТАНОВЦІ «КІВШ-ПІЧ»………………382

Р. М. Руденко, К. І. Чубін, М. Р. Руденко, М. А. Кащеєв, О. А. Чубіна. КОЛОСНИК ДЛЯ АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ МАШИНИ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ОПОРОМ……...383

Є.В. Синегін, К.Г. Нізяєв, С.В. Журавльова, Р.Є. Острянін, М.О. Дей, М.О. Еконго МЕТОДИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ МЕТАЛУ В КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ……………………………………………………………385

А.Л. Сиротенко, С.М. Зінченко. ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ВПЛИВОМ ДОМІШОК НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНУ ТА ЯКІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНИХ ТРУБ………………………………………………………389

Є.М. Сігарьов, Ю.С. Лобанов, М.Р. Руденко, Д.В. Єськов. ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГАРНІСАЖНОГО ПОКРИТТЯ.…....391

Є.М. Сігарьов, Д.В. Єськов, І.М. Матина, Д.А. Коваленко. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ШЛАКУ КОВШОВОЇ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ……...…..394

О.М. Смірнов, А.Ю. Семенко, Ю.П. Скоробагатько, М.С. Горюк, Ю.О. Смірнов, В.В. Буряк, Д.І. Гойда, А.О. Горшков, Л.М. Лакомська. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ФІЗИЧНИХ ДІЙ У КРИСТАЛІЗАТОРІ, ЗОНІ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ЗОНІ ФІНАЛЬНОГО ТВЕРДНЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ ЗАГОТОВКИ……………………………………………………..397

О.М. Смірнов, В.Є. Ухін, А.Ю. Семенко, Ю.П. Скоробагатько, Ю.О. Смірнов, М.С. Горюк, Д.І. Гойда, Л.С. Воронько. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ РОЗЛИВАННЯ РІДКОЇ СТАЛІ І ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОК В КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ………………………………………………………….….400

О.М. Смірнов, С.В. Семірягін, Ю.П. Скоробагатько, А.Ю. Семенко, М.С. Горюк, А.О. Горшков, Ю.Ю. Куліш, Є.О. Карпухін ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВПЛИВІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Al-Zn-Mg………………………………………..………….……402

Д.О. Степаненко. ОЦІНКА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКОВИХ СУМІШЕЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА……………………………………..404

Ю.О. Ступак. НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З МЕТАЛУРГІЇ………………....406

Д.М. Тогобицька, І.Р. Поворотня, Н.Є. Ходотова. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ СТАЛІ ПРИ ЇЇ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ НА УКП…………………………………..……………….410

Д.М. Тогобицька, А.І. Бєлькова, С.В. Греков, Н.Є. Ходотова. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕФОСФОРАЦІЇ СТАЛІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………..413

Л.Г. Тубольцев, О.Е. Меркулов, В.О. Петренко. ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ…………………………………………………………….417

Л.Г. Тубольцев, В.О. Петренко, Т.А. Фонарьова. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В КОМПЛАЄНСІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА…………………………………...421

О.Ю. Худяков, С.В. Ващенко, К.В. Баюл, М.М. Бойко, Н.В. Полякова. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПОНЕНТНОГО ТА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ШИХТ НА УЩІЛЬНЮВАНІСТЬ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ БРИКЕТІВ………………………….….423

В.І. Шатоха, М.В. Ягольник, М.О. Фурсов. СЦЕНАРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ…………………………………………..…..425

В.Ж. Шемет, А.Ю. Семенко, М.М. Ворон, А.М. Тимошенко. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Fe-Mn-Al-C СТАЛЕЙ……………………………430

М.В. Ягольник, А.М. Круглов, М.М. Бойко, Н.В. Полякова, С.В. Журавльова. ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АГЛОМЕРАЦІЙНОГО ШАРУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТУ…………………………………………………433

С.М. Данилов, О.О. Педаш, В.В. Наумик, Д.О. Тьомкін, Д.В. Ткач КОМПЛЕКСНЕ МОДИФІКУВАННЯ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАДИСПЕ-РСНИХ ЧАСТОК КАРБОНІТРИДУ ТИТАНУ………………………436

С.Я. Шипицин, Г.Є. Федоров, М.В.Карпець, І.Ф. Кірчу, Д.І. Лиховей, Т.В.Степанова. ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМАРГАНЦЕВИХ СТАЛЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЇХ ПЛАВЛЕННЯ, МІКРОЛЕГУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ………………438

Новини

Конференція Литво.Металургія-2024

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024», присвячена академіку НАН України В.Л. Найдеку та Нарада-конференція «Промисловість України. Ливарне виробництво, як основна складова для відродження промислового комплексу»

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338