Тубольцев Л.Г., Пригунова А.Г., Нарівський А.В., Петренко В. Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи. – Дніпро – 2023. – 364 с.
ISBN: 978-966-02-9926-9
https://doi.org/10.52150/ISBN-978-966-02-9926-9

Колективна монографія містить широке коло питань розвитку чорної металургії, які розглядаються в контексті теоретичних, економічних та технологічних особливостей сучасного стану та еволюції. Аналізуються підходи та способи забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах світового та вітчизняного виробництва металопродукції, а також відновлення металургії України після її руйнації внаслідок воєнної агресії РФ. Розглянуто сучасні металургійні процеси та інноваційні технології управління сталим розвитком. Представлено методичні розробки щодо аналізу виробництва, моделювання і прогнозу очікуваних перспектив. У кожному розділі наведено цілі та результати досліджень металургійних процесів, а також список рекомендованих бібліографічних посилань. Книга призначена для широкого кола фахівців чорної металургії та суміжних з нею спеціальностей, а також студентів металургійних, економічних і адміністративних профілів вищих навчальних закладів.

Матеріали і технології для лопаток вітчизняних промислових газотурбінних двигунів: монографія / Г.П. Мяльніца, А.М. Верховлюк, А.В. Нарівський, О.Й. Шинський, Ю.Г. Квасницька, І.І. Максюта .- К.: Наукова думка. – 2022 р. 254 с.
ISBN: 978-966-000-1810-5
https://doi.org/10.15407/978-966-000-1810-5

В монографії розглянуто особливості одержання жароміцних корозійностійких сплавів на основі нікелю, їх використання, вплив хімічного складу, термічної обробки на структуру та фізико-механічні властивості. Представлено дані щодо властивостей вогнетривів, способів їх удосконалення і використання в процесах одержання і використання виробів спеціального призначення.

Мазур В.Л., Тимошенко В.И., Приходько И.Ю. Теория и технология прокатки (напряженно-деформированное состояние рулонов стальных полос). - Киев: Издательство «Феникс», 2021. 416 с.
ISBN: 978-966-136-894-0

З позицій класичних підходів у галузях теорії та технології листопрокатного виробництва, теорії пружності та теплотехніки розроблено теорію формування та трансформації напружено-деформованого стану рулонів гарячекатаних та холоднокатаних сталевих смуг при їх змотуванні-розмотуванні в процесах прокатки, термічної обробки, дресирування, транспортування, складування. інших виробничих операцій. Запропоновано математичні моделі, алгоритми та комп'ютерні програми, що їх реалізують. Розглянуто вплив параметрів процесу холодної прокатки та змотування смуг у рулони, температурно-швидкісних режимів їх нагрівання та охолодження при відпалі у ковпакових печах. Вперше розкрито закономірності впливу міжвиткових зазорів у рулонах на їх напружено-деформований стан. Показані ефекти швидкості холодної прокатки, температури, натягу смуг, що прокочуються і змотуються в рулони, шорсткості їх поверхні на напружено-деформований стан рулонів. Запропоновано способи змотування холоднокатаних смуг у рулони, що виключають втрату стійкості та утворення дефектів «перегини», просідання, «пташка» при виробництві тонколистової сталі в промислових умовах. Дано рекомендації щодо вибору раціональної технології виробництва рулонним способом гарячекатаних та холоднокатаних смуг, жерсті. Призначена для інженерно-технічних та наукових співробітників металургійної та машинобудівної промисловості, що спеціалізуються у сфері теорії та технології виробництва тонколистової сталі. Може бути корисною викладачам університетів, студентам та аспірантам, які вивчають теорію та технологію обробки металів тиском, теорію термопружності, металургію в цілому.

Borysjva T.V., Verkhovliuk A.M., Dovbenko V.V., Chervonyi I.F. et al. Erbe der europäischen Wissenschaft Technik und Technologie, Informatik, Sicherheit, Verkehr, Architektur. Monographic series «European Sciens». – Karlsruhe, Germany, 2020. – book 2. – part 3. – 196 p.
ISBN: 978-3-9821783-5-6.
DOI: 10.30888/978-3-9821783-5-6.2020-02-03-080.

У монографії представлено механізм процесу переробки металургійного шлаку, який побудовано на зміні валентності алюмінію з трьох до одного і навпаки в залежності від температури протікання реакцій. Встановлено закономірності величини металургійного виходу при переробці низькосортних алюмінійвмісних шлаків. Показано, що по мірі інтенсифікації процесів теплообміну діапазон оптимальних значень параметрів зменшується, а величина металургійного виходу росте. Для наукових та інженерно-технічних працівників підприємств кольорової металургії, а також для викладачів, аспірантів і студентів металургійних факультетів вузів.

Mazur V.L., Nogovitsyn O.V. Theory and Technology of Sheet rolling. CRC Press. Taylor and Francis Group. 2019. 494 p.
ISBN: 9781351173964
https://doi.org/10.1201/9781351173964

Despite significant advances in technology and equipment for rolled steel, the computerization of production processes and the steady increase in production of sheet steel, recent scientific and technological achievements have not been compiled in the special literature and revealed to a wide range of specialists. This book details new approaches, computational techniques, and reliable calculation methods of leaf-rolling modes, forecasting and optimization of the technologies, increasing productivity of the mill and a radical improvement in the quality of steel products.

Функціональні матеріали на основі міді із заданою електропровідністю / А.М. Верховлюк, О.А. Щерецький, Р.А. Сергієнко. К.: Наукова думка. – 2019. – 152 с.
ISBN: 978-966-00-1660-6

У монографії розглянуто технологічні фактори, які впливають на електропровідність сплавів на основі міді. До них належать легування, структура модифікаторів, швидкість охолодження під час кристалізації сплаву, процес відпалювання, термопластична обробка та інші. На прикладі сплавів системи мідь - цинк показана можливість розробки перспективних багатокомпонентних сплавів із заданою електропровідністю. Для наукових та інженерно-технічних працівників, зайнятих у галузях матеріалознавства, металургії й ливарного виробництва, а також викладачів, аспірантів і студентів вищої школи відповідних спеціальностей.

Металургія рідкісних металів: підручник / І. Ф. Червоний, І. В. Пітак, О. І. Пономаренко, А. М. Верховлюк, О. В. Іващенко, В. П. Шапорев, В. І. Іващенко, О. Я. Пітак, Н. Г. Пономарьова, А. О. Шкоп. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. –162 с. –
ISBN: 978-617-7683-50-5.

У підручнику у доступній формі відбиті історія розвитку металургії рідкісних металів у світі й України з давніх часів і до теперішніх днів, сировинна база рідкісних металів, а також виробництво та їх споживання в науці, техніці та суспільстві. Значна увага приділена металу 21 століття – металургії титану, застосування якого в якості конструкційного матеріалу обумовлено сприятливим поєднанням його високої механічної міцності, корозійної стійкості, жароміцності, малої щільності. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 136 «Металургія».

Мазур В.Л., Тимошенко В.И. Теория и технология прокатки (гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности). К.: ИД "АДЕФ Украина", 2018. 560 с. Mazur V.L., Timoshenko V.I. Theory and technology of rolling (hydrodynamic effects of lubrication and surface microrelief). Kyiv. ID "ADEF Ukraine", 2018. 560 p.
ISBN: 978-617-7393-65-7

З позицій класичних підходів у галузях механіки в'язкої рідини та обробки металів тиском розроблена теорія прокатки, що враховує гідродинамічні ефекти мастила, мікрорельєф поверхонь валків та металу, що деформується. Показано закономірності надходження мастила у осередок деформації з урахуванням впливу шорсткості валків та металу, що прокочується. Запропоновано математичні моделі процесу прокатки при рідинному та напіврідинному режимах тертя. Розглянуто вплив мастила та параметрів процесу прокатки на величину коефіцієнта тертя в осередку деформації.

Дубоделов В.И., Смирнов А.Н., Ефимова В.Г. и др. Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали. К: Наук. думка, 2018. – 264 с.
ISBN: 978-966-00-1605-7

У монографії розглянуто сучасну концепцію підвищення ефективності роботи машин для безперервного лиття заготовок (МНЛЗ) та покращення якості металопродукції при оптимізації функціональних та технологічних параметрів експлуатації проміжного ковша. Викладено особливості роботи проміжних ковшів сучасних МНЛЗ, їх класифікацію, а також показано їх функціональні можливості щодо підвищення якості заготівлі та збільшення серійності розливання. Запропоновано нові підходи до оптимізації фізико-хімічних умов рафінування сталі та видалення неметалевих включень безпосередньо у проміжному ковші. Наведено оригінальні рішення щодо продування сталі в проміжному ковші інертним газом та виконано оцінку ефективності продування у промислових умовах. Для наукових та інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств, а також для викладачів, аспірантів і студентів металургійних факультетів вишів.

Спадкове модифікування сталі: монографія / С. Є. Кондратюк, Ж. В. Пархомчук, О. М. Стоянова, В. М. Щеглов. – К.: ФОП Кравченко Я.О., 2018. – 130 с.
ISBN: 978-966-97775-5-3

В монографії на основі системних досліджень вперше узагальнено уявлення щодо засад спадкового модифікування литих вуглецевих і легованих сталей з використанням компонентів шихти, модифікуючих і лігатурних матеріалів з підготовленою високодисперсною структурою. Показано домінуючу роль температурно-часових умов кристалізації при закладенні, збереженні і використанні металогенетичних особливостей сталей для підвищення механічних властивостей і опору виливків крихкому руйнуванню. Книга призначена для наукових та інженерно-технічних працівників науково-дослідних установ, вишів і промислових підприємств, що спеціалізуються в галузі ливарного виробництва і машинобудування, а також може бути корисною аспірантам і студентам відповідних спеціальностей.

Найдек В.Л., Корниец И.В. Использование сталеплавильных шлаков в металлургических технологиях - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.
ISBN: 978-3-330-01987-4

Розглянуто технологічні прийоми переробки і збагачення сталеплавильних шлаків в твердому і рідкому станах в залежності від виду та напряму їх використання в металургійних процесах і господарській діяльності. Вивчено процеси регенерації відпрацьованих сталеплавильних шлаків в окислювальній і відновній атмосфері. Запропоновано ресурсозбережувальні технологічні схеми виплавки і позапічної обробки чавуну і сталі з повторним (багаторазовим) використанням сталеплавильних шлаків, регенерація яких здійснюється в жужільному міксері і жужільному реакторі.

Низькотемпературні ливарні форми: монографія / О. Й. Шинський, Т. В. Лисенко, І. В. Прокопович, М.І. Замятін, Л.І. Солоненко – Одеса: Фенікс, 2017. – 248 с.
ISBN: 978-966-928-120-3

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування низькотемпературних форм та стрижнів, а також досліджено їх фізико-механічні, теплофізичні, технологічні властивості. Наведено методи покращення якості поверхні литих деталей шляхом використання протипригарних покриттів. Розроблено низькотемпературний холодильний комплекс для заморожування ливарних форм та стрижнів, який дозволяє забезпечити стабільні умови заморожування та не залежить від сторонніх джерел холоду. Монографія може бути корисною для студентів спеціальності 136 – Металургія.

Aftandilyants Y. , Zazymko О., Ivanova O., Lopat’ko K. Construction materials engineering. Book 2. – К.: NUBiP, 2017. – 523 p.

 

Афтанділянц Є. Г., Зазимко О. В., Лопатько К. Г., Іванова О. В. Технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник в 2-х книгах. Книга 1. К.: НУБіП, 2016.- с. 511.

Навчальний посібник написаний у відповідності до програми курсу «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України. Навчальний посібник з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» містить необхідні навчальні матеріали, що розраховані на студентів інженерних спеціальностей, та складається з 2-х ідентичних книг. Книга перша написана українською мовою, друга – англійською. Посібник призначений для науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства та суміжних з ними, для студентів та аспірантів технічних та технологічних спеціальностей університетів. Посібник може бути також використаний перекладачами при перекладі технічних текстів.

Верховлюк А. М., Нарівський А. В., Могилатенко В. Г. Технології одержання металів та сплавів для ливарного виробництва» / За ред.. академіка НАН України В. Л. Найдека – К.: Видавничий дім «Вініченко», 2016. 224 с.
ISBN: 966-2622023-2.

У навчальному посібнику представлено теоретичні та практичні рекомендації щодо виробництва щодо виробництва чорних, кольорових металів та сплавів на їх основі. Викладено загальні дані про метали, сировинну базу, збагачення, підготовку рудної й вторинної сировини та ін.. Розглянуто технології та обладнання для виробництва металів та сплавів. Посібник призначено для студентів та аспірантів металургійних спеціальностей. Може бути корисні для наукових та інженерно-технічних працівників.

Дымнич А.Х., Корниец И. В. Основы теории подобия и физического моделирования: Монография. – Типография ООО «Наш формат» Киева: ООО «СИК ГРУП Украина», 2016. – 172 с.

Монографія присвячена вивченню умов та кількісній оцінці подібності різного класу явищ і правил моделювання. Розглянуто методи отримання критеріїв, що визначають подібність явищ, та на їх основні визначення масштабних коефіцієнтів, які дозволяють переносити результати моделювання на реальний об’єкт. В монографії проаналізовано питання наближеного моделювання та дано оцінку якості його застосування, методики обробки результатів моделювання. Книга може бути корисною для широкого кола наукових працівників та інженерів технологічних, енергетичних, металургійних та інших спеціальностей, а також для студентів, магістрів та аспірантів вказаних напрямів підготовки.

Верховлюк М. А., Верховлюк Г. А. Физическая химия – основа металлургических процессов. – Германия, 2016. - 200 с.
ISBN: 978-3-659-89422-0

Библиографическая информация, изданная Немецкой Национальной Библиотекой. Немецкая Библиотека включает данню публикацию в Немецкий Книжний Каталог; с подробными библиогоафическими данными можно ознакомиться в Интернете по адресу http://dnb.d-nb.de. В научном пособии рассмотрены некоторые модели строения металлической жидкости и общее вопросы физической химии, а именно: химических реакций, теория растворов и электрохимии. Книга будет полезна для научных, инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, занятых в области физической химии, металлургии, материаловедения и литейного производства.

Кондратюк С.Є., Геллер О.Л. Дивосвіт металів. – К.: Академперіодика, 2015 – 204 с.
ISBN: 978-966-360-303-2

Книга ознайомить читача з цікавими історичними фактами і легендами щодо відкриття і розвитку технології обробки металів і сплавів та творців науки про метали – фундамент цивілізації. Популярно, на сучасному науковому рівні розказується про метали – фундамент цивілізації. Значну увагу приділено досягненням і новинкам сучасної техніки та перспективам використання металевих матеріалів. Видання розраховане на широке коло читачів, буде також корисним для вчителів і викладачів технічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів.

Верховлюк А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах. - К.: Наукова думка, 2014. – 167 с.
ISBN: 978-966-00-1354-4

У монографії розглянуто кінетику розчинення різних матеріалів у рідких сплавах, закономірності впливу малих домішок хімічних елементів і деяких комплексних модифікаторів на поверхневі властивості, активність кисню в розплавах на основі заліза та на ріст кристалів графіту в насичених вуглецем залізовуглецевих сплавах, міжфазні властивості в системах метал–метал, метал–вогнетривкий матеріал. Для наукових та інженерно-технічних працівників, зайнятих у галузі матеріалознавства, металургії й ливарного виробництва, а також викладачів, аспірантів і студентів вищої школи відповідних спеціальностей.

Котлярский Ф.М. Водород в алюминиевых сплавах и отливках. – К.: Освіта України, 2011. – 204 с.
ISBN: 978-966-188-214-9

Зроблено спробу об`єктивного відображення негативних та позитивних сторін впливу водню на властивості алюмінієвих сплавів та виливків. Викладено закономірності міграції газової фази у виливку, який твердне. Обгрунтовано передумови створення технології безусадочного лиття, показано можливість використання водню в якості рафінуючого засобу для вибірного видалення з розплаву твердих неметалевих включень та зниження газової пористості у литому металі, запропоновано варіанти удосконалення методів експрес-оцінки газонасиченості розплаву та визначення герметичності виливків.

Гаврилюк В.П., Тихонович В.И., Шалевская И.А. и др. Абразивостойкие высокохромистые чугуны. - Луганск: Ноулидж, 2010. – 141 с.
ISBN: 978-617-579-016-8

Розглянуто основні уявлення про стійкість обладнання у зв’язку зі специфікою експлуатації в абразивних середовищах. Показано вплив основних хімічних елементів (вуглецю, хрому), легуючих та модифікуючих елементів на структуру та властивості високохромистих чавунів. Наведено приклад розробки стійкого високохромистого чавуну для насосного обладнання, яке перекачує абразивну пульпу. Розглянуто вплив різних режимів термічної обробки на структуру, твердість та стійкість високохромистих чавунів. Надано рекомендації з підбору оптимального складу та технології виготовлення виливків коліс ґрунтових насосів.

Гаврилюк В.П., Найдек В.Л., Неижко И.Г. Формообразование графита в чугунах. – К.: Охрана труда, 2010. – 132 с.

Узагальнено результати досліджень з вивчення механізму формоутворення графітних включень при кристалізації та термічній обробці чавунів. Значна частина цих досліджень проведена у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України. Наведено критичний аналіз наявних гіпотез кристалізації графітних включень кулястої форми та визначено найбільш можливу гіпотезу, яка заснована на рафінуванні розплаву від поверхнево-активних та домішкових елементів, а також на зв’язуванні їхньої частини, яка залишається, модифікуючи ми елементами (магній, церій та ін.).

Кондратюк С.Є. Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі. – К.: Наукова думка, 2010. – 176 с.
ISBN: 978-966-00-0918-6

У монографії на основі системних досліджень вперше узагальнено уявлення щодо проявів спадковостей в литих вуглецевих і легованих сталях у зв’язку з умовами кристалізації, структуроутворення і наступними операціями термічної і хіміко-термічної обробки, переплавів і гарячої деформації. Окреслено сучасні підходи до закладення, збереження і підсилення металогенетичних особливостей будови литих сталей з метою підвищення і прогнозування механічних властивостей литих виробів. Показано домінуючу роль температурно-часових умов кристалізації та структуроутворення в проявах спадковості при різних технологічних операціях наступної обробки литих сталей. Для науково-технічних працівників, інженерно-технічного персоналу машинобудівної, металургійної та ливарної галузей промисловості, а також для аспірантів і студентів вищої школи відповідних спеціальностей.

Неижко И.Г., Найдек В.Л., Гаврилюк В.П. Тормозные колодки железнодорожного транспорта. – К.: Охрана труда, 2009. – 121 с.

Узагальнені результати багатолітньої роботи Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України по гальмовим колодкам рухомого складу залізничного транспорту, які виконані разом із Укрзалізницею, локомотивними та вагонними депо, а також заводами України. Коротко висвітлені технології виготовлення гальмових колодок, методи їх випробування (як стендових, так і експлуатаційних), а також результати експлуатаційних випробувань локомотивних гальмових колодок із частково графітизованого чавуну та композиційних (полімерних) колодок на пасажирських вагонах. Показана їх висока перспективність на залізничному транспорті. Викладено причини та механізм утворювання дефектів поверхні кочення колісних пар та зазначені методи їх запобігання.

Найдек В. Л., Наривский А. В. Повышение качества отливок из алюминиевых и медных сплавов плазмореагентной обработкой их расплавов. – К. Наукова думка, 2008. – 183 с.
ISBN: 978-966-00-0782-6

У монографії узагальнено результати досліджень впливу газів, неметалевих включень та способів рафінування розплаву на властивості алюмінієвих та мідних сплавів. Подано наукові основи нових технологій глибинної обробки сплавів газореагентними середовищами при дозованому та безперервному розливі металу. Наведено основні параметри і технологічні схеми цих процесів. Показано вплив плазмореагентної обробки сплавів на масообмін та фізико-хімічні процеси в рідкометалевій ванні, структуру і властивості відливків. Для співробітників науково-дослідних організацій, інженерно-технічних працівників ливарних цехів; стане у пригоді викладачам вузів і студентам, які спеціалізуються в галузі металургії та ливарного виробництва.

Найдек В. Л., Гаврилюк В. П., Неижко И. Г. Бейнитный высокопрочный чугун. – К.: Охрана труда, 2008. – 140 с.

Викладені металознавчі основи теорії бейнітного перетворення аустеніту в чавунах із кулястим графітом, результати розробки хімічних складів цих чавунів та режимів їх ізотермічного гартування. Наведені механічні властивості бейнітних чавунів та стандарти на ці чавуни провідних країн світу. У списку додаткової літератури наведено багато існуючих публікацій з питань, що розглядаються, які не включені в список використаної літератури.

Ладохин С. В., Левицкий М. И., Чернявский В. Б. и др. Электронно-лучевая плавка в литейном производстве. – К.: Сталь, 2007. – 626 с.
ISBN: 978-966-7589-79-0

Розглянуто сучасний стан електронно-променевої ливарної технології проаналізовано особливості нестаціонарного нагріву розплаву електронним променем та закономірності рідкофазного рафінування металів. Описано технологічні особливості електронно-променевої тигельної плавки та одержання литих виробів з різних металів і сплавів. Розглянуто конструкції електронно-променевих ливарних установок і тиглів з системами електромагнітного перемішування розплаву.

Котлярський Ф. М., Борисов Г. П. Малоотходное литье алюминиевых сплавов. – К.: Наук. думка, 2007. – 160 с.
ISBN: 978-966-00-0698-0

Викладено розроблені в Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України нові технологічні процеси отримання виливків з алюмінієвих сплавів з використанням ливниково-живильних систем, які не твердіють, компенсації усадки затверднення більш легкоплавким, в порівнянні з матричним сплавом, інфільтратом, чи дисперсною газовою фазою, усунення усадочних дефектів локальним пресуванням металомістких вузлів виливків під розмір і конфігурацію деталі, або з використанням міждендритного розплаву надливу.

Бабаскин Ю. З., Шипицын С. Я., Кирчу И. Ф. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой. – К.: Наук. думка, 2005. – 372 с.
ISBN: 966-00-0422-7

У монографії викладено наукові засади ефективного легування основних видів сталі азотом у комплексі з нітридотвірними елементами та їх термічної обробки. Розглянуто механізми і закономірності впливу концентрації азоту в твердому розчині та надлишкового високотемпературного нітриду на термодинаміку, кінетику та морфологію перлітового, бейнітового і мартенситного перетворень, розпаду пересичених твердих розчинів за високого відпуску загартованих сталей зg→a-перетворенням, однофазних феритних і аустенітних сталей. Показано, що лише при комплексній оптимізації температурно-часових параметрів нормалізації, загартування, високого відпуску та температури рівноважного розчинення нітридної фази досягається корінне підвищення експлуатаційних властивостей конструкційних, інструментаційних штампових, нержавіючих мартенситних, корозійностійких однофазних феритних і феритно-аустенітних, а також жароміцних сталей. Залежно від класу сталей та їх призначення розглянуто їх експлуатаційні та технологічні властивості. Для інженерно-технічних працівників машинобудівної та металургійної промисловості, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338