Договір про проходження науково-педагогічної практики ФТІМС-КПІ

Договір про проведення практики НУБІП-ФТІМС

Договір про творче співробітництво між ФТІМС НАНУ та Східноукраїнським національним університетом ім. Даля МОН України  

Угода про співробітництво між ФТІМС НАНУ та Східноукраїнським національним університетом ім. Даля МОН України
Договір про співпрацю між ФТІМС НАНУ та Інженерно-фізичним факультетом НТУ України "Київський політехнічний інститут"
Наказ про створення філії кафедри технології і управління ливарними процесами Одеського Національного політехнічного університету на базі ФТІМС НАНУ
Наказ про створення філії кафедри МПМ та РП ММІ НТУУ "КПІ"на базі відділів ФТІМС НАНУ
Стосовно членства Інституту в консорціумі установ (України, Швеції, Великобританії, Німеччини, Франції) в рамках програми «Горизонт 2020».
Договір про науково-технічне співробітництво між ФТІМС НАНУ та ГП НПКГ "Зоря-Машпроект"
Протокол щодо обговорення та затвердження внесення змін до лекційного курсу за дисципліною «Електромагнітна обробка металів» (викл. Горок М.С.) з врахуванням новітніх наукових досягнень, отриманих під час виконання теми НДР ІІ-09-18-691 «Проривні МГД-плазмові технології одержання нового покоління литих конструкційних та композиційних матеріалів для високотехнологічних галузей техніки» (2018-2019 рр.).
Протокол щодо обговорення та затвердження внесення змін до лекційного курсу за дисципліною «Сучасні процеси виробництва, позапічної обробки та безперервного розливання сталі» (викл. Смірнов О.М.) з врахуванням новітніх наукових досягнень, отриманих під час виконання теми НДР III-09-17-671 «Розробка наукових основ створення нових високоефективних мультифункціональних магнітодинамічних проміжних ковшів для процесів безперервного лиття» (2017-2019 рр.).
Договори про творчу співпрацю ДП «Антонов»
Програма наукового семінару ТОВ «Метінвест Холдінг» на тему: «Проблеми функціонування металургійного комплексу України в умовах кризових явищ», що був проведений в інституті в 2016 р.
Програма міжнародного металургійного форуму «Наука та інновації» семінару.
Сканкопії «аналітичних записок: на виконання доручення Прем’єр-Міністра України В. Гройсмана від 09.08.2017 р. № 31277/1/1‑17 «Про проблемні питання металургійного виробництва спеціальних сталей»; на виконання розпорядження Президії НАН України від 26.01.2017 р. № 52 щодо Програмної ініціативи «Передові довговічні матеріали для транспорту, енергетики, медицини і охорони довкілля» Європейської Програми «Ресурсні матеріали» (2017 р.)».
ДОГОВІР про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України
Розпорядження Президії НАНУ про реалізацію положень Договору про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України