Дисципліни

Іноземна мова професійного спрямування

Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування
для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1»

Філософія науки і культури

Методичні матеріали для аспірантів з курсу «Філософія науки та культури»

Підготовка та документування результатів наукової діяльності

Силабус по вивченню дисципліни «Підготовка та документування результатів наукової діяльності» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Силабус по вивченню дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Управління проектами та дослідженнями

Силабус по вивченню дисципліни «Управління проектами та дослідженнями» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Патентно-інформаційні дослідження

Силабус по вивченню дисципліни « Патентно-інформаційні дослідження» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Сучасні процеси виробництва, позапічної обробки та безперервного розливання сталі

Силабус по вивченню дисципліни «Сучасні процеси виробництва, позапічної обробки та безперервного розливання сталі» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Твердіння та формування безперервнолитих заготовок, зливків та виливків. Вплив зовнішніх дій на формування структури та підвищення якості металопродукції

Силабус по вивченню дисципліни «Твердіння та формування безперевнолитих заготовок, зливків та виливків. Вплив зовнішніх дій на формування кристалічної структури та підвищення якості металопродукції» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Теоретичні та технологічні основи ливарних процесів

Силабус по вивченню дисципліни «Теоретичні та технологічні основи ливарних процесіві» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Металознавство та методи оцінки якості металів і сплавів

Силабус по вивченню дисципліни «Металознавство та методи оцінки якості металів і сплавів» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Теорія термічної обробки металів. Фазові і структурні перетворення в сталях і сплавах при термічній обробці

Силабус по вивченню дисципліни «Теорія термічної обробки металів. Фазові і структурні перетворення в сталях і сплавах при термічній обробці» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Фізико-хімічні закономірності взаємодії рідких і твердих фаз в металургійних процесах

Силабус по вивченню дисципліни «Фізико-хімічні закономірності взаємодії рідких і твердих фаз у металургійних процесах» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Електромагнітна обробка металів

Силабус по вивченню дисципліни «Електромагнітна обробка металів» для аспірантів, спеціальність 136 «Металургія»

Силабус по проведенню лабораторних занять з вивчення дисципліни «Електромагнітна обробка металів»

Сучасні процеси одержання жароміцних сплавів та виробів відповідального призначення

Сучасні ливарні технології одержання металевих матеріалів і виробів

Науково-педагогічна практика

Силабус по вивченню дисципліни «Науково-педагогічна практика»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ АСПІРАНТІВ ТА СКЛАДАННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ ПРАКТИКИ

Каталог дисциплін для вільного вибору аспірантами