Сергійко Роман Сергійович (2023 р. зарахування)

Тема дисертації – «Вплив ванадію на структурні характеристики та фізико-механічні властивості високоентропійних сплавів системи CrFeNiCuMn».

Науковий керівник – к. т. н. Сергієнко Р. А.

 

Фролов Олексій Анатолійович (2023 р. зарахування)

Тема дисертації – «Розвиток комп’ютерного розрахунку визначення властивостей залізо-вуглецевих ливарних виробів».

Науковий керівник – д. т. н. Мазур В. Л.

 

Дьяченко Максим Миколайович (2022 р. зарахування).

Тема дисертації – «Технологічний процес одержання легковагих виливків із сірого чавуну за пінополістироловими моделями, які армовані неметалевими елементами».

Науковий керівник - д. т. н. Шалевська І. А.

 

Ліхацький Іван Федорович (2022 р. зарахування).

Тема дисертації – «Розробка ливарних середньоентропійних алюмінієвих сплавів і технологій їх одержання».

Науковий керівник – к. т. н. Ворон М. М.

 

Нога Володимир Олександрович (2022 р. зарахування).

Тема дисертації – «Науково-технологічні основи процесів одержання виливків з жароміцних сплавів для деталей відповідального призначення».

Науковий керівник - д. т. н. Квасницька Ю. Г.

 

Чистяков Олег Валерійович (2022 р. зарахування).

Тема дисертації – «Розробка ефективного способу одержання у вакуумі надчистих гранульованих корозійно- та жаростійких сплавів на основі нікелю».

Науковий керівник - д. т. н. Нурадинов А. С.

 

Квасницька Катерина Геннадіївна (2021 р. зарахування).

Тема дисертації – «Створення новітніх технологій виготовлення виливків з жароміцних корозійностійких сплавів на нікелевій основі».

Науковий керівник – д. т. н., доц. Шалевська І. А.

 

Карпухін Євген Олександрович (2020 р. зарахування).

Тема дисертації – «Удосконалення процесів приготування і розливки сплавів системи Al – Si із застосуванням зовнішніх фізичних впливів в умовах малих металургійних виробництв».

Науковий керівник – докт. техн. наук., проф. Смірнов О.М.

Нурадінов Ібрагім Абдійович (2020 р. зарахування).

Тема дисертації – «Розвиток теорії та технології одержання якісного листа з високоміцних алюмінієвих сплавів із застосуванням валкової розливки розплаву».

Науковий керівник – д. т. н. Ноговіцин О. В.

 

Довбенко Володимир Віталійович (2019 р. зарахування).

Тема дисертації – «Оптимізація технології одержання алюмінію з вторинної сировини».

Науковий керівник - д. т. н. Верховлюк А. М.

Роботу захищено в спеціалізованій вченій раді ДФ 26.232.02

 

Ліхацький Річард Федорович (2019 р. зарахування).

Тема дисертації – «Одержання жароміцних сплавів систем Cu-V та Cu-Cr-Zr-V в умовах електронно-променевої ливарної технології».

Науковий керівник - к. т. н. Ворон М. М.

Роботу захищено в спеціалізованій вченій раді ДФ 26.232.03

 

Фон Прусс Марина Анатоліївна (2019 р. зарахування).

Тема дисертації – «Зміна морфології залізовмісних фаз у силумінах з високим вмістом заліза».

Науковий керівник - к. т. н. Ворон М. М.