Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти 

Освітньо-наукова програма (в редакції 2021 р.)

Освітньо-наукова програма (в редакції 2020 р.)

Освітньо-наукова програма (в редакції 2016 р.)

Протоколи засідань проєктної групи

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6