Мета моніторингу

Основною метою моніторингу відповідності та ефективності освітнього процесу на думку аспірантів, випускників і роботодавців, є визначення сильних і слабких сторін освітньої програми і використання цих даних для її перегляду.

    Опитування – Оцінка якості організації навчання

https://docs.google.com/forms/d/1iNpvyRS2AFXK83OU2AM-f2M0z_S9jIi_M1iRQpP4TC4/edit?pli=1

        Результати опитування 2021 р.

        Результати опитування 2022 р.

    Опитування – Академічна доброчесність та якість освіти

https://docs.google.com/forms/d/1HZqZNa1DYL_172Kon9M3T0ZP3POgQPP6H3PKq_upmwU/edit

        Результати опитування 2021 р.

        Результати опитування 2022 р.

    Опитування – Моніторинг освітньої програми

https://docs.google.com/forms/d/1XGgs332DMBnjaVTH_gV5omlWaoECGdZRF_PkFNbkarQ/edit   

        Результати опитування 2021 р.

        Результати опитування 2022 р.

    Опитування – Думка партнерів

https://docs.google.com/forms/d/1YeFngP72GuWy4vknPoIqk7oJqIEeA6GzAM8G6orVGFE/edit

        Результати опитування 2021 р.

        Результати опитування 2022 р.