ВІДДІЛ ФІЗИКО-ХІМІЇ СПЛАВІВ

Завідувач відділуВерховлюк_Анатолій_Михайлович.png

 Верховлюк Анатолій Михайлович, д.т.н., с.н.с., зав. відділом, тел. / 044 452-97-36; Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-2670-4052

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові інтереси - дослідження у галузі ливарного виробництва, металознавства та фізико-хімії поверхневих явищ високотемпературних матеріалів.

Формування банку даних для формулювання моделі механізму утворення кулястого графіту в розплавах на основі заліза; термодинамічні та кінетичні розрахунки процесів кристалізації залізовуглецевих сплавів; розробка оригінальних методів і установок для дослідження поверхневих явищ у системах метал-метал, метал-тугоплавкий матеріал і кінетики розчинення високотемпературних металів у рідких сплавах

 

Склад відділу:

У відділі працює 32 особи, у тому числі 25 наукових, серед них:

- Щерецький Олександр Анатольович, д.т.н., с.н.с,

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-9030-876X

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  ;

Спеціаліст у галузі фізико-хімії сплавів, технології одержання композиційних, аморфних та нанокристалічних матеріалів, ливарного виробництва, термічного аналізу та міжфазних взаємодій у металевих системах.

- Сергієнко Руслан Арсенійович, к.т.н.

Orcid ID:  https://orcid.org/0000-0003-3613-9330

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вивчення структури та властивостей аморфних та нанокристалічних сплавів на основі Zr, Al, Fe. Одержання виливків з високоентропійних сплавів (ВЕС) різних металевих систем FeNiCrCuAl, FeNiCrCuMn, FeNiCrCoMn методом лиття за виплавленими моделями, дослідження їх структурних і механічних характеристик. Вивчення структури та властивостей тонких плівок оксиду індію-олова (ITO), отриманих методом магнетронного напилення; Розробка та дослідження технологічного процесу отримання високоміцних алюмінієвих сплавів.

- Каніболоцький Дмитро Сергійович, к.х.н.

Orcid ID: 0009-0001-2489-9167

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- Щерецький Володимир Олександрович, к.т.н., ст. досл.

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-8561-4444

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Металографічні та термічні аналізи сплавів кольорових металів, аморфних і високоентропійних сплавів, розробка композитів на основі алюмінію та міді, зміцнених зміцнюючими частинками або з шаруватою структурою. Експлуатація та налагодження лабораторного та наукового обладнання, в тому числі обладнання для термоаналізу. Проектування та виготовлення експериментальних стендів для дослідження фізико-металургійних процесів.

 

- Кондратюк Станіслав Євгенович, д. т. н., проф.

Orcid ID:  https://orcid.org/0000-0002-4978-6740

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- Пархомчук Жанна В'ячеславівна, к.т.н

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3026-8951

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними напрямами наукової діяльності є фундаментальні дослідження, спрямовані на розробку науково-технологічних засад контролю кристалізації, структуроутворення та спадковості нерівноважних литих структур для отримання сталевих литих виробів із заданим комплексом властивостей, що забезпечують ефективну заміну сталевих деталей, виготовлених шляхом механічної обробки  на виливки. Розробка нових технологічних процесів із застосуванням зовнішніх впливів і регульованим відведенням тепла при кристалізації та твердофазних перетвореннях в сталевих виливках.

 • Вейс Валенти Іларіонович,

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8889-2303  

Scopus Author ID: 57215207245  

 

 

Основні напрямки діяльності відділу

  Фізико-хімічні дослідження процесів одержання та обробки металевих матеріалів; визначення параметрів взаємодії фаз у сплавах у рідкому стані та при кристалізації, розробка технологічних методів отримання високоміцних та прецизійних сплавів.

  Напрями наукових досліджень:

- термодинаміка та кінетика сплавоутворення, взаємодії фаз у сплавах, що знаходяться в рідкому стані та при кристалізації;

- дослідження процесів утворення та термостабілізації фаз в інтервалі переходу з об'ємноаморфного в наноструктурний стан, розробка технології отримання високоміцних та зносостійких наноматеріалів на основі хімічно активних елементів;

- проведення теоретичних та експериментальних досліджень взаємодії фаз у багатокомпонентних системах на основі кольорових металів, встановлення взаємозв'язку фазового складу з електропровідністю та розробка технологічних основ отримання сплавів із заданою електропровідністю.

- дослідження корозійної стійкості перспективних сплавів;

- розробка технологічних методів отримання та обробки сплавів, визначення оптимального складу високоміцних та прецизійних сплавів;

- отримання об'ємноаморфізованих сплавів та композитів на основі хімічно активних елементів, міцність яких досягає високих показників серед конструкційних матеріалів;

- розробка нових оксидних та слюдокристалічних матеріалів та технологій їх лиття.

 

 

 

Поточні проєкти

 • Розроблення технологічного процесу одержання з високоміцних алюмінієвих сплавів профілів масового та спеціального призначення (№ Держ. реєстрації 0122U200168)
 • Розроблення науково-технологічних основ процесів підвищення опору крихкому руйнуванню та зносостійкості сталевих виливків (№ Держ. реєстрації 0121U108343)
 • Фізико-хімічні закономірності процесів одержання виливків з високоентропійних сплавів (№ Держ. реєстрації 0121U109213)
 • Особливості взаємодії високоентропійних сплавів з розплавами на основі заліза (№ Держ. реєстрації 0123U103010)

 

 

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності:

Технологія отримання аморфних та дрібнокристалічних лігатур для модифікування сплавів на основі чорних та кольорових металів.

Розробка нових високоентропійних сплавів на основі чорних та кольорових металів різного функціонального призначення.

Технології виробництва композиційні матеріалів умовах рідинно-твердофазного поєднання на основі мідних та алюмінієвих сплавів.

 

Перспективні розробки

Технологія отримання виробів із композиційних матеріалів на основі алюмінію з дисперсними частинками різного фракційного складу.

Розробка кольорових сплавів з заданою електропровідністю.

Спосіб одержання об’ємно аморфізованих сплавів

Антифрикційний композиційний матеріал для вузлів тертя-ковзання з ефектом самозмащування і низьким рівнем зношування.

Зносостійкий чавун, модифікований активними добавками.

Спосіб одержання литих композиційних матеріалів, армованих високомодульними карбідами у вакуумованих формах.

Литі жаро- та корозієстійкі механічно оброблювані слюдокристалчні матеріали з високими діелектричним властивостями.

 

 

Публікації:

Монографії

 1. Верховлюк A.M., Червоный И.Ф. “Термодинамика пирометаллургических процессов, часть 1 / Научное окружение современного человека”: Техника и технологии.-Одесса: Куприенко С.В., 2018.-181 с., ISBN 978-617-7414-28-4
 2. Верховлюк А.М., Иванова Т.Н., Копей Б.В., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др. ермодинамика гидрометаллургических процессов. Иновационная наука, образование, транспорт: Техника и технологии: монография Одесса: Куприенко С.В. ISBN 978-617-7414-51-2
 3. Кондратюк С.Є.,Пархомчук Ж.В., Стоянова О.М., Щеглов В.М. Спадкове модифікування сталі. К. : Видавець Кравченко Я.О., 2018. –130 С, ISBN 978-966-97775-5-3.
 4. Верховлюк A.M., Щерецький О.А., Сергієнко Р.А. Функціональні матеріали на основі міді із заданою електропровідністю.-Київ: Наукова думка, 2019, 149 с., ISBN 978-966-00-1660-6.

Статті

 1. Sergiienko R.A., Zadoroznyy V.Yu., Verkhovliuk A.M., Lonzguine-Luzgin D.V.Investigation of Zr55Cu30Al10Ni5 Bulk Amorphous Alloy Crystallization of Alloys and Compounds.- 2019.- V. 791.- P. 477-482 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.03.270
 2. Kanibolotsky D.S., Shcheretskyi O.A., Afanasiev M.V., Verkhovliuk A.M. Modelling of structure of a liquid Al-0.2% Ti alloy (2017) Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 39 (11), pp. 1481 - 1495,. https://doi.org/10.15407/mfint.39.11.1481
 3. V. Vdovychenko, M.V. Bulanova, O.A. Shcheretskyi Dynamic mechanical behavior of intermetallic Ti3Sn Scripta Materialia.- 2010.- № 62. – P. 758-761. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2010.01.036
 4. Shcheretskyi V.O.; Maliavin A.H.; Shcheretskiy O.A.; Korzhyk V.M.; Peleshenko S.I.; Aloshyn A.A. The specific features of manufacturing corrosion-resistant fluorophlogopite products by electric arc melting with the use of carbide powder modifiers in conditions of small-scale production Science and Innovation journal (2023), 3(19), P. 82 – 93 https://doi.org/10.15407/scine19.03.082
 5. Dovbenko, V.V., Verkhovliuk, A.M. Processing of aluminum slag with the use of soda,| Science and Innovation (2023), 19(4), pp. 93–10 https://doi.org/10.15407/scine19.04.093

 

Патенти

 1. Патент України № 123598 Верховлюк А.М.; Русаков П.В., Щерецький О.А., Петровський Р. В. Плавильна піч для обробки дисперсійних розплавів, 28.04.2021, бюл. № 17/2021;
 2. Патент України № 122529 Кам'яне литво на основі фторфлогопіту та спосіб його одержання Затуловський А. С., Малявін А. Г., Щерецький В.О., Кузьменко О.А., Лакеєв В.А. 25.11.2020, бюл. № 22/2020

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338