Відділ високоміцних  конструкційних та спеціальних сталей

Завідувач відділу

Шипицин Сергій Якович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-6406-5345, Scopus ID 6602903328

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., роб. тел. +38(044)424-35-12

Склад відділу

Загальна чисельність працівників 20 (11 наукових співробітників, 9 технічні співробітники).

Локтіонов-Ремізовський Валерій Андрійович

провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6122-6410, Scopus ID 57201997149

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Новицький Віктор Григорович

провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-1496-443X, Scopus ID 6504149086

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кірчу Іван Федорович

провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID:  https://orchid.org/0009-0008-8785-9008, Scopus ID 6506734817

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Федоров Григорій Єгорович

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент

ORCID: https://orchid.org/0009-0006-3284-0137,  Scopus ID 7005674739

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Степанова Тетяна Василівна

науковий співробітник,

ORCID: https://orchid.org/0009-0008-8785-9008, Scopus ID 9634050700

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лиховей Дмитро Ігоревич  

молодший науковий співробітник

ORCID: https://orchid.org/0009-0008-3223-107X

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кучеренко Павло Миколайович

молодший науковий співробітник

ORCID: https://orchid.org/0009-0009-4766-094X

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Олексенко Ірина Володимирівна

науковий співробітник,

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7316-9998

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кир’якова Наталія Василівна

головний технолог

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Основні напрямки діяльності відділу

Розвиток теорії та практики:

- технологій модифікування за I і II механізмами сталей і сплавів на основі заліза з ОЦК і ГЦК кристалічною структурою металевої матриці і типом її зміцнення (карбідне, інтерметалідне, дислокаційне);

- процесів формування структури всіх рівнів при кристалізації, твердінні, термічному обробленні і гарячому пластичному деформуванні і їх впливу на рівень фізико — механічних і функціональних властивостей сталей і сплавів;

- фізико - хімічних процесів формування структури поверхневого шару при ударному і безударному навантаженні в умовах сухого і граничного тертя та абразивного зношування, їх вплив на триботехнічні властивості і зносостійкість сталей та сплавів на основі заліза;

 - теорії синтезу ливарних гетерогенних зносостійких та антифрикційних сплавів на основі заліза. 

Створення:

- нових конструкційних сталей і сплавів на основі заліза спеціального призначення з мінімальною собівартістю легування (нікелем, вольфрамом, молібденом). Зокрема, зносостійкого ливарного природного композиту на основі Fe – C - Cr – N  зі структурним елементом “ тверде мастило” за рахунок легування міддю.

- сплавів систем легування Fe – Cr – Mn – N та   Fe – Mn - N  з нестабільним аустенітом та високими рівнями кавітаційної стійкості та зносостійкості.

Поточні проекти:

Встановлення закономірностей впливу зміни морфології графітових включень і фаз твердого мастила на триботехнічні властивості та зносостійкість заевтектоїдних сталей.

Розроблення новітніх технологій для одержання захисних модулів багатофункціонального призначення.

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності.

     Дослідження та встановлення основних закономірностей впливу  легування міддю на формування структури, властивостей та триботехнічні характеристики заевтектоїдних сталей та побудова діаграми склад – структура – властивості заевтектоїдних  сталей, легованих міддю.

        Наукові та технологічні засади створення нових високозносостійких ливарних аустенітних сталей системи  Fe – C - Mn – N – V – Ti – Nb, які суттєво (у рази) перевищують за зносостійкістю сталь 110 Г13Л в умовах ударного і безударного навантаження при терті ковзанням та абразивному зношуванні. Базою є встановлені механізми зміцнення сталі за рахунок мартенситного перетворення аустеніту, чи зміні його дислокаційної структури.

 

Перспективні розробки:

Розроблення наукових основ та створення технологічних процесів отримання якісного литва з нових конструкційних та  спеціальних сталей та сплавів на основі заліза, хімічний склад яких визначається застосуванням технологій легування, модифікування, дисперсного і дисперсійного нітридного зміцнення для потреб оборонної промисловості.

Публікації

Монографії

1. Стальное литье: Монография / Г.Е. Федоров, М.М. Ямшинский, Е.А Платонов, Р.В. Лютый. – К.: НТУУ “КПИ”, ПАО “Випол”, 2013 – 896 с.

 

Патенти

1. Патент на корисну модель UA 99433. Сталь / Шипицин С.Я., Бабаскін Ю.З.,  Кірчу І.Ф., Осташ О.П., Бабаченко О.І. Опубл. 10.06.2015. Бюл. № 11

2. Патент на винахід UA 126615 Сталь для залізничних колісних пар / Шипицин С.Я., Кірчу І.Ф., Лиховей Д.І., Осташ О.П., Кулик В.В., Позняков В.Д., Гайворонский О.А. Опубл. 02.11.2022. Бюл. № 44.

3. Патент на корисну модель UA 152490. Спосіб одержання композитів ВЕС-МАХ / Литвиненко Ю. М., Олексенко І. В., Корчемна В. С., Рогозінський А. А., Блощаневич О. М. Опубл.08.02.2023. Бюл. № 6.

 

Статті  у міжнародних базах Scopus / Web of Science 

 1. Novytskyi V. G., Havryliuk V. P, Lakhnenko V. L, Panasenko D. D, Khoruzhyi V. Ya., Kal’chuk N. A. Effect of Carbon and Copper on the Structure of Cast Fe–Cr–Cu–C Alloys and Their Tribological Characteristics under the Conditions of Sliding Friction. Journal of Friction and Wear. - 2015. - Vol. 36. - No. 1. P. 56-64. DOI: 10.3103/S1068366615010092.

2. Novytskyi V. G., Loktionov-Remizovskyi V. A., Lakhnenko V. L., Panasenko D. D. Wear Resistance of Cast Fe–Cr–C Steels with Various Combinations

of Structural Constituents at High Velocities of Sliding. Journal of Friction and Wear. – 2016. - Vol. 37. - No. – 4. – P. 363–370. DOI: 10.3103/S1068366616040140.

3. Tykhonovych V.V., Grypachevskyi O.M., Novytskyi V.G. Effect of copper on formation of wear-resistant ultradispersed and nanostructured surface layers of friction of chromium steels. Metallofizica i Noveishie Tekhnologii. – 2021. - Vol. 4. - No. 7. – P. 853-886. DOI: 10.15407/mfint.43.07.0853.

4. Kulyk V.V, Sipitsyn S.Ya., Ostash O.P., Duriagina Z.A., Vira V.V. The joint effect of vanadium and nitrogen on the mechanical behavior of railroad wheels steel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engeneering. – 2018. – Vol. 89. No.2. - P. 56-63

5. Kulyk V.V., Shypytsyn S.Ya., Ostash O.P. and other. Mechanical behavior of wheel steels with solid solution and precipitation hardening. Archives of Materials Science and Engineering. – 2019. Vol. 95. No.2. - P. 49-54. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1730

 

Статті у фахових виданнях України

1. Локтіонов-Ремізовський В.А., Шипицин С.Я., Новицький В.Г. Кир’якова Н.В., Юрченко П.С. Олексенко І.В. Ефективність впливу легування міддю на зношування заевтектоїдних сталей, Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів». -  2022. - №4. - С. 30-39. https://doi.org/10.15407/mom2022.04.030

2. Шипицин С.Я., Жорник В.І.,  Кулик В.В., Кучеренко П.М., Лиховей Д.І. Втомна витривалість високовуглецевих сталей з різною морфологією цементитної фази. Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів». – 2018. - №1. – С. 36-43. https://doi.org/10.15407/mom2018.01.036

3. Локтионов-Ремизовский В.А., Кирьякова Н.В., Новицкий В.Г. Влияние углерода в сталях на изнашивание железнодорожных колес и рельсов.  Процессы литья. – 2018. -  №6. С. 69-76.

4.       Кучеренко П.Н., Степанова Т.В., Шипицын С.Я. Кавитационностойкая Cr- Mn-N-V сталь для высокотемпературной энергетики. Металл и литье Украины. – 2018. - №11-12. – С.62-68.

5. Локтионов-Ремизовский В.А.,  Шипицын С.Я.,  Киръякова Н.В. Некоторые особенности составов, свойств и маркировки стандартных рельсовых сталей. Процессы литья. – 2019. – №5. - С. 37-43.

6. Локтионов-Ремизовский В.А., Киръякова Н.В., Шипицын С.Я. Стандартные и новые колесные стали. Процессы литья. – 2019. – №1. - С. 50-60.

7. Шипицин С.Я., Кірчу І.Ф., Степанова Т.В., Кучеренко П.М. Механічні та функціональні властивості Cr-(Ni)-Mn-N аустенітних жароміцних і жаростійких сталей. Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів». – 2019. – № 3. – С. 23 – 29. https://doi.org/10.15407/mom2019.03.023

8.Локтіонов-Ремізовський В.А., Кир’якова Н.В, Федоров Г.Є. Грибов. М.М., Олексенко І.В. Оптимізація вмісту вуглецю і марганцю в сталі 110Г13Л. Процеси лиття. – 2020. -  №4. - 33-36. https://doi.org/10.15407/plit2020.04.026

9. Кондратюк С. Є., Вейс В. І., Пархомчук Ж. В.,  Локтіонов-Ремізовський В. А. Структура і зношування градієнтних сталевих виливків. Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів». – 2021. – № 4. – С. 16 – 23. https://doi.org/10.15407/mom2021.04.016

10. Новицький В. Г.,   Шипицин С. Я.,  Лахненко В. Л.,  Локтіонов-Ремізовський В. А.  Кальчук Н. А. Трибологічні характеристики литих 120X15, 120X15Ю і стандартної 20X13 сталей в умовах граничного тертя. Процеси лиття. – 2019. - №3. С. 59-66.

Новини

Конференція Литво.Металургія-2024

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024», присвячена академіку НАН України В.Л. Найдеку та Нарада-конференція «Промисловість України. Ливарне виробництво, як основна складова для відродження промислового комплексу»

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338