Відділ безперервного лиття та деформаційних процесів

 

Завідувач відділу

Ноговіцин Олексій  Володимирович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2929-5300, Scopus ID 6603636590

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  роб. тел. +38(044)424-04-52

Склад відділу

Загальна чисельність працівників 16 (15 наукових співробітників, 1 технічний співробітник). 

 

Мазур Валерій Леонідович

член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8970-5389, Scopus ID 7006598549

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Нурадинов Абді Сайдахматович

провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7286-8648, Scopus ID 6506359680

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Школяренко Володимир Петрович

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5393-1077, Scopus ID 58029714000

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гончаров Олександр Леонідович

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7183-8981

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Плюта Валерій Леонідович

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6564-7866

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Баранов Іван Ростиславович

науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5692-5297

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Середенко Олена Володимирівна

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4792-7421, Scopus ID 57198796742

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пригунов Сергій Володимирович

науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6891-7818

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дереча Дмитро Олександрович

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Dmytro Derecha, Senior Researcher

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2442-3759

Scopus Author ID: 23993547100

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сіренко Катерина Адольфівна

молодший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2613-8094, Scopus ID 57219448358

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петренко Дмитро Олександрович

молодший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7546-9503, Scopus ID 58125560000

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Нурадінов Ібрагім Абдійович

провідний інженер

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8916-5247, Scopus ID 57209568584

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні напрямки діяльності відділу

- дослідження кристалізації безперервнолитих заготовок при фізико-хімічних впливах (модифікування, мікролегування, газоімпульсне перемішування, електромагнітне перемішування, вібрація) на рідкий метал;

- формування структури та механічних властивостей при подальшій деформації затверділого металу;

- розробка наукових основ безперервного та періодичного контролю температури металевих розплавів, експрес-аналізу їх хімічного складу.

Поточні проекти

- Розробка  наукових засад технології безперервного розливання монотектичних сплавів на основі системи «мідь-залізо» в мікроемульгованному стані з застосуванням електромагнітних дій на метал, що розливається;

- Розроблення технологічного процесу одержання з високоміцних алюмінієвих сплавів профілів масового та спеціального призначення.

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності

 - визначено наукові основи ливарно-прокатної технології одержання листової металопродукції з деформівних алюмінієвих сплавів з подальшою термічною обробкою литої заготовки. Ця розробка сприяє вирішенню важливої проблеми - створенню виробництва високоміцного прокату з алюмінієвих сплавів системи Al-Cu- Mg- Zn для авіаційної та космічної галузей України, яке зараз відсутнє; вивчено еволюцію структур і властивостей стрічок з даних сплавів на кожному етапі технологічного ланцюжка «валкове розливання - гаряча прокатка - термічна обробка»; розроблені конкретні рекомендації щодо вибору оптимальних технологічних параметрів розливання, прокатки і термічної обробки досліджених алюмінієвих сплавів для отримання якісної листової продукції з них;

- експериментально встановлено вплив вібраційних дій на процес теплопередачі від заготовки кристалізатору через газовий зазор між ними;  інтенсивність теплообміну між заготовкою та кристалізатором обумовлена швидкістю газів в зазорі та періодичним скороченням відстані між ними під дією віброімпульсів;  застосування вібрації дозволяє підвищити межу міцності сталевої заготовки на 18 - 20 %, пластичність - у 2- 2,5 рази.

- Валкове лиття алюмінієвої стрічки https://youtu.be/vuYdYjZ-8oU  

- Лиття алюмінієвій обичайки з вібрацією у експериментальну металеву форму https://youtu.be/_AkxCYkeOxw

- Лиття у магнітних полях сплаву CuFe25 https://youtu.be/exebxp9n9AI

Перспективні розробки

- розроблення  ливарних, деформаційних та термічних технологій  для одержання алюмінієвих виробів багатофункціонального і спеціального призначення;

- розроблення науково обґрунтованих прийомів управління процесами кристалізації металевих систем з використанням термосилових дій на рідкий метал та при його твердненні;

- розробка ефективного способу отримання у вакуумі надчистих корозійно- та жаростійких сплавів  на основі нікелю.

Публікації

Монографії

1. Мазур В.Л., Тимошенко В.И., Приходько И.Ю. Теория и технология прокатки (напряженно-деформированное состояние рулонов стальных полос) // Киев: Издательство «Феникс», 2021. 416 с.

2. Mazur V.L., Nogovitsyn O.V. Theory and Technology of Sheet rolling. CRC Press. Taylor and Francis Group. 2019. 479 p. https://doi.org/10.1201/9781351173964.

3. Мазур В.Л., Тимошенко В.И. Теория и технология прокатки (гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности). Киев. ИД "АДЕФ Украина", 2018. 560 с.

 

Патенти України:

1. Пригунова А.Г., Шеневідько Л.К., Шейгам В.Ю., Пригунов С.В., Кошелєв М.В. Патент на корисну модель UA №136173 «Спосіб дослідження фазових пере-творень і морфології фаз у процесі кристалізації», Україна, Опубл. 12.08.2019р.; Бюл. № 15. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1373218/   

2. Шейгам В.Ю., Дорошенко В.С., Пригунова А.Г., Шеневідько Л.К., Нурадинов А.С., Патент на корисну модель UA №139635 «Спосіб лиття». Опубл. 10.01.2020. Бюл. №1. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1400954/

3. Пригунов С.В., Пригунова А.Г., Шеневидько Л.К., Шейгам В.Ю., Кошелєв М.В., Недужий А.М. Патент на винахід UA №123741 «Пристрій для дослідження фазових перетворень і морфології фаз у процесі кристалізації». Опубл. 26.05.2021. Бюл. № 21. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1595637/

4. Пригунов С.В., Пригунова А.Г., Шеневідько Л.К., Шейгам В.Ю., Кошелєв М.В. Патент на винахід UA № 124431 «Спосіб дослідження фазових пере-творень і морфології фаз у процесі кристалізації», Україна, Опубл. 15.09.2021 р.; Бюл. № 37. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1615897/

5. Ноговицин О.В., Школяренко В.П., Баранов І.Р., Сіренко К.А. Патент на корисну модель UA №150926 «Спосіб валкового лиття-прокатки тонкої смуги із алюмінієвого сплаву». Опубліковано 11.05.2022, бюл. №19. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1688447/

 

Статті у міжнародних базах Scopus / Web of Science

1. Seredenko E.V. Influence on grains of α-solid solution of Al in Al–Cu alloys by a constant magnetic field acting during melt solidification. Metallophysics and Advanced Technologies 2019, №7. P.873-887.

https://mfint.imp.kiev.ua/article/v41/i07/MFiNT.41.0873.pdf  

2. Seredenko E.V. Effect of a constant magnetic field on intermetallic compounds in the volume between grains of an α-solid solution of a solidifying melt based on Al–Cu. Metallophysics and Advanced Technologies 41, №8. Р. 1017-1033.

https://doi.org/10.15407/mfint.41.08.1017  

3. Zakharchenko E.V, Shinsky O.I, Baglyuk G.A, Klimenko S.I, Kurovsky V.Ya., Sirenko K.A, Goncharov O.L. Ladle and In-Mold Modification Methods For Obtaining Castings From Cast Irons With Various Graphite Morphology // Nauka innov, 2019.15 (1), рр. 53–62. https://doi.org/10.15407/scin15.01.053  

4. Seredenko E.V., Seredenko V.A., Distribution of diamagnetic Cu, ferromagnetic Fe and paramagnetic Ti in Al-based alloy solidified in constant magnetic field Magnetohydro-dynamics, 2020. https://doi.org/10.22364/mhd.56.2-3.23

5. Nuradinov A.S., Nogovitsyn O.V., Nuradinov I.A., Zubenina N.F., Sirenko K.A. Innovative ways of controlling the process of formation of the crystal structure of metal alloys. Science and innovation. – 2020. – No. 16(4). P. 67-73. https://doi.org/10.15407/scine16.04.067  

6. Seredenko O. V. Change in morphology and size of primary intermetallics during solidification of alloys based on the Al–Cu system with rare earth metals under the action of cooling and a permanent magnetic field Metallophysics and Advanced Technologies, 2021, 43, No. 2, pp. 219–233.

https://doi.org/10.15407/mfint.43.02.0219

7. Seredenko O. V., Seredenko V. O. The influence of copper, rare earth metals and iron on the change in the form of primary intermetallics in an aluminum alloy in case of cooling and solidification of the melt in a permanent magnetic field Metallophysics and Advanced Technologies, 2021, 43, No. 7, pp. 971–984.

https://doi.org/10.15407/mfint.43.07.0971  

8. Seredenko O. V., Seredenko V. O. The effect of a constant magnetic field on the redistribution between intermetallic phases of ferro-, para-, and diamagnetic components during the hardening of an alloy based on Al–Cu–RZM Metallophysics and Advanced Technologies, 2021, vol. 43, №12, pp. 1611–1625.

https://doi.org/10.15407/mfint.43.12.1611  

9. Nogovitsyn O. V., Seredenko V. O., Seredenko O. V., Baranov I. R., Shkolyarenko V. P. Peculiarities of the initial stage of interaction of Cu–Fe alloy components during heating in an induction crucible furnace. Metallophysics and Advanced Technologies, 2022. vol. 44, №11, pp. 1551–1564.

https://doi.org/10.15407/mfint.44.11.1551

Статті у фахових виданнях України

1. Ноговіцин О.В., Нурадинов І.А., Петренко Д.О. До питання виникнення дефектів поверхні сталевої штаби при валковій розливці          Метал та лиття України. – 2020. – №3. – С. 33-39. https://doi.org/10.15407/steelcast2020.03.033

2. Нурадинов А.С., Ноговіцин О.В., Нурадинов І. А., Баранов І.Р., Сіренко К.А. Теплообмінні процеси при валковій розливці-прокатці металів. - Метал та лиття України. – 2022. – №2. – С. 47-53. https://doi.org/10.15407/steelcast2022.02.047

3. Нурадинов А.С., Ноговицын А.В., Нурадинов И.А., Зубенина Н.Ф. Внешнее термосиловое воздействие как фактор управления формированием структуры литых заготовок// Процессы литья. 2019. №4. С.11-19.

4. Захарченко Э.В., Бурбелко А.А., Cиренко Е.А., Гончаров А.Л., Богдан А.В., Кавалец М. Новый метод компьютерного термичеcкого экпреcc-анализа качеcтва жидких чугунов с предcказанием микроcтруктуры и cвойcтв отливок при комнатных температурах // Процеси лиття, 2019. № 3. С. 46–58.

5. Ноговіцин А.В., Нурадинов А.С., Пригунова А.Г., Куцова В.З., Аюпова Т.А., Нурадінов І.А. Структура і властивості литої стрічки зі сплаву Д16 в технологічному ланцюжку «валкова розливка – гаряча прокатка – термічна обробка»// Металознавства та обробка металів, 2020, №2. С.49-59. https://doi.org/10.15407/mom2020.02.049  

6. Нурадинов А.С., Нарівський А.В., Нурадинов І.А., Курпас В.І., Ясинська О.О. Процеси структуроутворення в сталевих злитках при теплосилових діях на метал. Процеси лиття. 2021. № 4. С.22-29. https://doi.org/10.15407/plit2021.04.022

7. Ноговіцин О.В., Русаков П.В., Школяренко В.П., Сіренко К.А. Моделювання процесів вібраційного ущільнення ливарних форм з урахуванням асиметрії фрикційних сил. Процеси лиття. 2021. №1. С. 43-49.

8. Ноговіцин А.В., Школяренко В.П., Сіренко К.А., Гончаров О.Л., Антонов Г.О., Обґрунтування вибору раціонального методу лиття обичайок з алюмінієвих сплавів, що деформуються. Процеси лиття. №2. 2021. С.31-36. https://doi.org/10.15407/plit2021.02.031  

9. Нарівський А.В., Нурадінов А.С., Школяренко В.П., Антонов Г.О., Нурадінов І.А. Процеси формування структури у великих сталевих зливках. Процеси лиття №2. 2021. С.3-11. https://doi.org/10.15407/plit2021.02.003  

10. Нурадинов А.С., Ноговіцин О.В., Школяренко В.П., Нурадинов І. А. Формування структури листових заготовок при валковій розливці металів. Процеси лиття. №4. 2022. С.13-21. https://doi.org/10.15407/plit2022.04.013

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338