Відділ процесів плавки та рафінування сплавів

 

Завідувач відділу 

Нарівський Анатолій Васильович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор;

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-1596-6401, Scopus ID 57209851884, ResearcherID  AAE-8282-2022

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  роб. тел.:+38 044 424-35-15 

Склад відділу:

Загальна чисельність працівників - 45  (22 наукових співробітників,

23 технічні співробітники).

 

Ворон Михайло Михайлович 

Заступник завідувача відділу, кандидат технічних наук

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0804-9496, Scopus  ID 57205261832, Researcher ID  E-8704-2019

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Твердохвалов В’ячеслав Олексійович

Науковий  співробітник,  кандидат технічних наук

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3756-7639, ResearcherID  M-7303-2018

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  роб. тел.: +38044 424-25-50  

Поливода Світлана Леонідівна

Науковий  співробітник   

ORCID https://orcid.org/0009-0002-8906-0693 

Scopus Author  ID 57218549285

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Основні напрямки діяльності відділу

Розробка технічних і технологічних рішень, які забезпечують високоенергетичну та рафінуючу обробку металевих розплавів та дозволяють одержувати литі вироби з широкого ряду сплавів, спеціальних та композиційних матеріалів, які мають покращені фізико-механічні властивості.

 

 

Поточні проєкти    

- тема II-28-23-726 «Створення і впровадження у виробництво новітніх процесів одержання конструкційних матеріалів та литих виробів з легованих алюмінієвих і залізовуглецевих сплавів з використанням вакууму, електромагнітних та температурно-динамічних дій на метал для високотехнологічної техніки подвійного призначення»

- тема ІІІ-43-23-722 «Фундаментальні основи і створення новітніх процесів одержання з алюмінієвих сплавів литих та композиційних матеріалів, з використанням концентрованих джерел нагріву і термокінетичних дій на рідкий метал та при його твердінні»

 

 

 

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності

Науково обґрунтовані процеси формування литих і композиційних конструкційних матеріалів з використанням плазмово-кінетичних і високотемпературних газореагентных дій на глибинні шари металевих та інших систем у рідкому стані, а також при фазових перетвореннях в них.

Вперше визначено температурні, гідродинамічні та електротехнічні параметри плазмового струменя, що занурений у рідкий метал. За результатами фундаментальних досліджень фізико- хімічних процесів і фазових перетворень сплавах, які відбуваються при плазмореагентних впливах на розплав, створено нові технології та обладнання для глибинної обробки металевих систем в атмосферних умовах або у вакуумі. Таки технології не мають аналогів у світі та дозволяють при дискретних і безперервних процесах одержувати високоякісні виливки та заготовки, які за своїми властивостями і експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам світових стандартів.

Встановлено, що під високотемпературним впливом зануреного в розплав плазмового струменя зменшуються розміри фаз і евтектик, які первинно кристалізуються, інтерметалідів та оксидних включень, а також масштаби мікронеоднорідностей в алюмінієвих і мідних сплавах. Визначено, що при зменшенні розмірів мікроугрупувань у алюмінієвому розплаві в 2….2,5 рази збільшується межа міцності на розрив литого металу до 25 %, відносне подовження – у 1,7…2 рази.

Технологічні процеси оброблення алюмінієвих і мідних сплавів зануреним в рідкий метал плазмовим струменем впроваджені та прийшли промислову перевірку на 28 підприємствах України, Болгарії, Румунії, В’єтнаму, КНР та інших. 

 

 

 

 

Перспективні розробки

Процеси одержання безперервних зливків із алюмінієвих сплавів з використанням магнітодинамічної техніки;

Електронно-променеві ливарні технології одержання спеціальних лігатур, металоматричних композитів та виробів із титанових і цирконієвих сплавів;

Плазмово-дугові процеси плавлення, рафінування відновлення з техногенних відходів різних металів.

 

 

 

Публікації

Монографії: 

1. Мяльніца  Г. П., Верховлюк А. М., Нарівський А. В., Квасницька Ю. Г., Шинський О. Й., Максюта І. І.  Матеріали і технології для лопаток вітчизняних промислових газотурбінних двигунів. – Київ. –  Наукова думка. – 2023, 254 с. https://doi.org/10.15407/978-966-000-1810-5 ISBN: 978-966-000-1810-5

2. Тубольцев Л.Г., Пригунова А.Г., Нарівський А.В., Петренко В. Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.

НАН України, Інститут чорної металургії, Фізико - технологічний інститут металів та сплавів, Український державний університет науки та технологій. – Дніпро – 2023. – 364 с. https://doi.org/10.52150/ISBN-978-966-02-9926-9, ISBN: 978-966-02-9926-9

3. Найдек В.Л., Нарівський А.В. Эффективность и перспективы применения плазменных технологий в литейном производстве и металлургии. Колективна наукова монографія «Физико-технические проблемы современного материаловедения» (в 2-х томах). - К.: Академпериодика.- 2013. - Т1. ISBN 978-966-360-237-0

 

Патенти: 

1. Патент України на винахід UA 127155. Спосіб безперервного розвивання металу. Смірнов О. М., Нарівський А. В., Смирнов Є. М., Верзілов О. П., Семенко А. Ю., Горюк М. С., Скоробагатько Ю. П., Опубліковано 17.05.2023, бюл. № 20/2023.

2. Патент України на винахід UA 126781. Високоміцний чавун. Бубликов В. Б., Нарівський А. В., Бачинський Ю. Д., Ясинський О. О., Медвідь С. М., Опубліковано 01.02.2023, бюл. № 41/2023.

3. Патент України на винахід UA 126210. Плазмотрон для глибинної обробки сплавів високотемпературними реагентами. Нарівський А.В., Тарасевич  М.І., Янголь О.А., Нарівська Л.А., Перехода В.В., Твердохвалов В.О. Опубліковано 31.08.2022, бюл. № 35/2022.

4. Патент України на винахід UA12480,. Спосіб одержання алюмінієвих лігатур, що містять тугоплавкі метали. Нарівський А.В., Ворон М.М. Опубліковано 24.11.2021, бюл. № 47/2021.

5. Патент України на винахід UA125935. Спосіб електронно-променевої гарнісажної плавки металів і сплавів та установка для його реалізації. Гориславесь Ю.М., Глухенький О.І., Бондар О.І., Ладохін С.В., Ворон М.М. Опубліковано 13.07.2022, бюл. № 28/2022.

 

Статті у міжнародних базах Scopus / Web of science

1. Schwab S., Selin R., Voron M. Welding materials for TIG welding, surfacing, and WAAM technology of titanium alloys. Welding in the World. – 2023. – 67(4). – pp. 981–986.

2. Smirnov O.M. , Narivskiy A.V., Smyrnov Y.N., Verzilov A.Р., Semenko A.Yu., Goryuk  M.S. Development of a Two-Chamber MHD Tundish for Metal casting. Science and Innovation. 2021. 17(4). pp. 19–24

3.  Smirnov O.M. , Narivskiy A.V., Smіrnov Е.N., Semenko A.Yu., Verzilov A.Р. Increasing dosing accuracy of magnetodynamic foundry equipment. Science and Innovation. ‒ 2021. ‒ Vol. 17, no. 5.

4. Narivskij A., Nuradinov A., Nuradinov I. Devising manufacturing  techniques to control the process of zonal segregation in large steel ingots. Eastern-European journal of Enterprise Technologies, 2021, 3  – p.p. 6-13.

5. Kaliuzhnyi P., Voron M., Mykhnian O., Tymoshenko A., Neima O., Iangol O.. Interaction of Titanium with Ceramic Molds in the Conditions of Electron Beam Casting Technology. Archives of Foundry Engineering, Vol 21, No 3, 2021, pp. 27-32.

6. Zhokh A., Strizhak P., Narivskiy A., Goryuk M.. Thermodynamic Analysis of Al Clusters Formation over Aluminum Melt // Physica Scripta, Volume 96, Number 12. – Published 29 November 2021. – © 2021 IOP Publishing Ltd.

7. Ostash O., Polyvoda S., Chepil R., Podhurska V., Vasyliv B. Magnesium and Chrome on the Microstructure and Properties of the Al–Mg–Sc System as—Cast Alloys. Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications, Springer Proceedings in Physics. – 2021. – 264. – pp. 223–230.

 

Статті у фахових виданнях України:

1. Смірнов О. М., Тімошенко С. М., Нарівський А. В. Відновлення та інноваційний розвиток виробництва сталі в Україні в контексті енергоефективності та європейського зеленого курсу // Вісник Національної

академії наук України. – № 4.– 2023.– С. 21-38.

2. Смірнов О. М., Нарівський А. В., Семірягін С. В., Осипенко В. В., Семенко А. Ю., Скоробагатько Ю. П. Вдосконалення функціональних і технологічних рішень для модернізації підігріву сталі в проміжному ковші машини безперервного лиття. Метал та лиття України // 2023. – № 1. – C. 28-33.

3. Тарасевич М. І., Нарівський А. В., Смірнов О. М., Тарасевич І. М., Корнієць І.В. Особливості перерозподілу конвективних потоків в процесі заливки і формування крупного зливка // Процеси лиття. – 2022. - № 1. – С. 11-18.

4. Narivskiy A.V., Voron M.M., Fon Pruss M.A., Perekhoda V.V., Chistyakov O.V. Principles of creep-resistant aluminum alloys development // Процеси лиття. – 2021. - № 1 (143). – С.50-56.

5. Нарівський А.В., Затуловський А.С., Фіксен О.М., Щерецький В.О., Каранда О.А., Горюк М.С. Ефективність процесу електромагнітної обробки при виробництві гетерогенних ендогенних та  екзогенних композитів на основі алюмінію // Процеси лиття. – 2021. - № 1. – С. 3-10.

6. Нарівський А. В., Нурадінов А. С., Школяренко В. П., Антонов Г. О., Нурадінов І. А. Процеси формування структури у великих сталевих зливках //

Процеси лиття. – 2021. - № 2. – С.3-11.             

7. Нурадінов А. С., Нарівський А. В., Нурадінов І. А., Курпас В. І., Ясинська О. О. Процеси структуроутворення в сталевих злитках при теплосилових діях на метал // Процеси лиття. – 2021. - № 4. – С. 22-29.                   

8. Narivskiy A.V., Voron M.M., Fon Pruss M.A. Perekhoda V.V. Chistyakov O.V.

Principles of creep-resistant aluminum alloys development // Процеси лиття. – 2021. - № 1. – С.50-56.

9. Ліхацький І.Ф., Ворон М.М., Михалєнков К.В. Світовий досвід застосування алюмінієвих лігатур та передові українські розробки в цій галузі. Метал та лиття України. – 2020. - № 4. – С. 63-68.\

10. Гориславець Ю.М., Глухенький О.І., Бондар О.І., Ладохін С.В., Ворон М.М., Ліхацький Р.Ф. Підвищення ефективності електронно-променевого плавлення металу в гарнісажному тиглі. Метал та лиття України – 2020. –№ 2. – С. 56-63.

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338