Відділ фізико-хімії ливарних процесів

 

Завідувач відділу

Шинський Олег Йосипович

доктор технічних наук, професор,

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6200-0709, Scopus ID 57224343399

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Склад відділу:

Загальна чисельність працівників 30 (29 наукових співробітників, 1 технічний співробітник).

Шалевська Інна Анатоліївна - провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8410-7045,  Scopus ID 57205669569

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дорошенко Володимир Степанович - провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0070-5663

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Михнян Олена Вікторівна - старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3210-4173, Scopus ID 57302196800

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шинський Володимир Олегович - науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5033-1199, Scopus ID 57205674176,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нейма Олександр Володимирович - Молодший науковий співробітник

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5438-7253, Scopus ID 57302196900;,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сумісники відділу:

Квасницька Юлія Георгіївна - провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3790-2035, Scopus ID 57204351126

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Калюжний Павло Борисович - старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1111-4826,  Scopus ID 57205672489

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Клименко Степан Іванович - старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2431-451X, Scopus ID 57214938830

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Основні напрямки діяльності відділу

Напрямки наукової діяльності відділу фізико-хімії ливарних процесів

Розвиток теорії та практики:

- ливарних процесів з використанням фізичних методів зміцнення матеріалу форми й ливарних моделей, що випаровуються, випалюються та витоплюються;

- газо- та гідродинамічних, теплообмінних процесів й структуроутворення при течії, кристалізації та охолодженні сплавів у ливарній формі;

- методів лиття із застосуванням зовнішніх впливів: надлишкового тиску, вакууму та примусового охолодження.

Створення:

- функціональних конструкційних литих виробів з використанням технології лиття за моделями, що газифікуються або витоплюються.

- нових систем контролю та управління ливарними технологічними процесами, обладнанням та екологічного моніторингу на основі інформаційних комп’ютерних технологій.

 

 

 

Поточні проєкти

Наукові та технологічні засади процесів одержання функціональних литих і композиційних виробів із багатокомпонентних сплавів з використанням полімерних моделей, що видаляються.

Розроблення новітніх технологій для одержання захисних модулів багатофункціонального призначення.

 

 

 

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності 

Дослідження та розробка новітніх ливарних технологій одержання литих виробів подвійного призначення з використанням методу лиття за моделями, що газифікуються.

Наукові та технологічні засади створення високопродуктивних ливарних процесів одержання литих конструкцій із залізовуглецевих і кольорових сплавів та розробка концепції ливарних роторно-конвеєрних комплексів.

Розробка наукових та технологічних засад комплексної взаємодії ливарних процесів для прогнозованого керування якістю литих конструкцій із залізовуглецевих сплавів на основі використання новітніх інформаційних технологій.

 

 

 

Перспективні розробки

Розроблення наукових основ та створення інноваційних технологічних процесів одержання литих конструкцій за полімерними моделями для організації ливарних виробництв.

Дослідження та розробка новітніх ливарних технологій одержання композиційних литих виробів подвійного призначення.

 

 

 

Публікації

Монографії:

 1. Низькотемпературні ливарні форми: моногр. / О. Й. Шинський, Т. В. Лисенко,; І. В. Прокопович та інш. – Одеса: Фенікс, 2017. – 248 с.

 2. Матеріали і технології для лопаток вітчизняних промислових газотурбінних двигунів: монографія / Г.П. Мяльніца, А.М. Верховлюк, А.В. Нарівський, О.Й. Шинський, Ю.Г. Квасницька, І.І. Максюта .- К.: Наукова думка. – 2023 р. 254 с.

3. Structural materials: manufacture, properties, conditions of use. Chapter 2 Modern technological processes of obtaining cast products and structures of responsible purpose from aluminum, ferrous carbon and heatresistant alloys/ Anatoliy Narivskiy, Oleg Shinsky, Inna Shalevska, Yuliya Kvasnytska, Pavlo Kaliuzhnyi, Svitlana Polyvoda, 2023. https://doi.org/10.15587/978-617-7319-97-8.ch2 Chapter 4. The influence of external actions and methods of alloying alloys on the operational characteristics of cast products by Anatoliy Narivskiy, Oleg Shinsky, Inna Shalevska, Yuliya Kvasnytska, Pavlo Kaliuzhnyi, Svitlana Polyvoda, 2023. https://doi.org/10.15587/978-617-7319-97-8.ch4 (Scopus)

Патенти:

1. Патент України 133701 Спосіб виготовлення виливків з ізотермічно загартованого бейнітного чавуну / Дорошенко В. С., Калюжний П. Б., Шинський В. О. опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

2. Патент України 147217 Спосіб лиття металу за моделями, що газифікуються, з окисленням продуктів газифікації / Шинский О. Й., Дорошенко В.С. опубл. 24.04.2021, Бюл. № 16.

3. Патент України 150306 Спосіб 3D формоутворення робочої порожнини вакуумованої ливарної форми на верстаті з ЧПК / Шинський О. Й., Дорошенко В.С., Шалевський А. В. опубл. 26.01.2022. Бюл. № 4.

4. Патент України 150121 Спосіб лиття металу за адитивно виготовленими моделями, що газифікуються у вакуумованих формах з сипкого піску, з окисленням продуктів газифікації / Шинський О.Й., Дорошенко В.С. опубл. 05.01.2022. Бюл. № 1.

5. Патент України 151359 Спосіб адитивного виробництва полістирольної ливарної моделі чи іншого тривимірного об'єкту складної конфігурації / Шинський О. Й., Дорошенко В. С., Калюжний П. Б., Михнян О. В., Нейма О. В. опубл. 13.07.2022. Бюл. № 28.

 

Статті у міжнародних базах Scopus / Web of science:

1. Shinsky, O., Shalevska, I., Kaliuzhnyi, P., Shinsky, V., Lysenko, T., Shevchuk, T. et. al. (2018). Principles of construction and identification of a multilevel system for monitoring parameters of technological cycle of casting. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (1 (95)), 25–32. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.141303

2. Zakharchenko, E.V.Baglyuk, G.A., Sirenko, E.A.,  Shinsky O. Y., Goncharov, A.L. (2019). Ladle and in-mold modification methods for obtaining castings from cast irons with different graphite morphology. Science and Innovation. 15(1), 49-58 https://doi.org/10.15407/scine15.01.049

3. Kaliuzhnyi P. (2020) Influence of Sand Fluidization on Structure and Properties of Aluminum Lost Foam Casting. Archives of Foundry Engineering. Vol. 20, No 1. pp. 122-126. DOI: 10.24425/afe.2020.131293

4. Kaliuzhnyi P., Voron M., Mykhnian O., Tymoshenko A., Neima O., Iangol O. (2021). Interaction of titanium with ceramic molds in the conditions of electron beam casting technology. Archives of Foundry Engineering. Vol. 21, No 3, 27 – 32. DOI: 10.24425/afe.2021.136109

5. Kvasnytska, Y. H., Ivaskevich, L. M., Balitskii, A. I., Kvasnytska, K. H., & Mialnitsa, H. P. (2022). Structural and Mechanical Properties of the Nickel Alloy of Gas-Turbine Engine Blades. Materials Sciencehttps://doi.org/10.1007/s11003-022-00596-9

6. Balitskii, O. I., Kvasnytska, Y. H., Ivaskevych, L. M., Mialnitsa, H. P., & Kvasnytska, K. H. (2022). Fatigue Fracture of the Blades of Gas-Turbine Engines Made of a New Refractory Nickel Alloy. Materials Sciencehttps://doi.org/10.1007/s11003-022-00568-z

7. Kaliuzhnyi P., Voron M., Mykhnian O., Neima O., Tymoshenko A. (2023). Effect of face coats and electron-beam casting technology on the interfacial reactions between titanium and ceramic mold. International Journal of Metalcasting. https://doi.org/10.1007/s40962-022-00951-1

8. Balitskii A.I., Kvasnytska Y.H., Ivaskevych L.M., Kvasnytska K.H., Balitskii O.A., Shalevska I.A, Shynskii O.Y., Jaworski J.M., Dowejko J.M. (2023). Hydrogen and Corrosion Resistance of Nickel Superalloys for Gas Turbines, Engines Cooled Blades. Energies. 16(3):1154. https://doi.org/10.3390/en16031154

 

Статті у фахових виданнях України:

1. Шинський О.Й., Квасницька Ю.Г., Максюта І.І., Михнян О.В. Утворення неметалевих вкраплень при твердінні жароміцних сплавів та прийми рафінування розплавів. Процеси лиття. – 2021. - № 3(145). – С.12-23. https://doi.org/10.15407/plit2021.03.012      

2. Шинський О. Й., Квасницька Ю. Г., Максюта І. І., Нейма О.В., Михнян О. В. Рафінування розплавів жароміцних сплавів при литті деталей ГТД в оболонкові форми, отримані за пінополістироловими моделями. Металознавство та обробка металів, 2020, № 1, С. 37 – 48. https://doi.org/10.15407/mom2020.01.037

3. Шалевська І. А., Калюжний П. Б., Погребач Є. В.. Використання комп’ютерного моделювання для ідентифікації дефектів, що утворюються у сталевих виливках корпусів запірної арматури при литті за моделями, що газифікуються. Процеси лиття. – 2021. – №3 (145). – С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.15407/plit2021.03.053

4. Калюжний П. Б., Дорошенко В. C., Шалевська І. А. Методи виробництва виливків для грунтообробної техніки, різальних та ударних інструментів, що самозаточуються. Процеси лиття. – 2022. –  № 3. – С. 34-41. https://doi.org/10.15407/plit2022.03.034

5. Шинський В. О., Дорошенко В. C. Литі елементи модульних будівельних металоконструкцій за моделями, що газифікуються. Метал та лиття України. 2022. – № 3 (330). – С. 67-71 https://doi.org/10.15407/steelcast2022.03.065

6. Дорошенко В.С., Калюжний П.Б. Запобігання появи поверхневих дефектів на внутрішніх порожнинах корпусних чавунних виливків. Збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії». 2022. Випуск 36. С. 487-498. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-487-498

7. Шинський О. Й., Михнян О. В., Нейма О. В., Дорошенко В. C. Адаптація процесу адитивного виготовлення моделей для газифікації їх в піщаній формі при заливанні металу, а також для утилізації відходів пінополістиролу. Процеси лиття. – 2022. – № 4. – С. 34-42. https://doi.org/10.15407/plit2022.04.042

8. Шалевська І.А., Дорошенко В.C., Калюжний П.Б., Квасницька Ю.Г. Огляд застосування металевих литих матеріалів у будівництві підземних та захисних споруд. Метал і лиття України., vol. 30, 2022, № 4 (331), 54-61. https://doi.org/10.15407/steelcast2022.04.054

9. Шалевська І. А., Квасницька Ю. Г., Квасницька К. Г. Технологічні рішення щодо одержання якісних виливків з високохромистих чавунів. Металознавство та обробка металів, 2022, No 1, Vol. 28 (104), 22-29. https://doi.org/10.15407/mom2022.04.022

10.  Калюжний П.Б., Шинський О.Й. Визначення тривалості примусового охолодження виливків у контейнерах на ливарних роторно-конвеєрних лініях. Процеси лиття. 2023. № 1. С. 35-42. https://doi.org/10.15407/plit2023.01.035

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338