Відділ математичних методів дослідження та інформаційно-комп’ютерних технологій

 

Завідувач відділу

Тарасевич Микола Іванович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6271-0146; Scopus ID 6602167574;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., роб. тел.: +38(044)424-34-50.

 

Склад відділу:

Загальна чисельність працівників – 20 (15 наукових співробітників, 5 технічних співробітників).

Корнієць Ірина Василівна

заступник  завідувача відділу, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6271-0146; Scopus ID 6504237924

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (044)424-34-50.

Шалевська Інна Анатоліївна

провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8410-7045, Scopus ID 57205669569

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Таранухіна Людмила Дмитрівна

науковий співробітник, кандидат хімічних наук

Тарасевич Іван Миколайович

головний програміст

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Токарєва Ольга Олегівна

головний математик

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; тел. +38(044) 424-34-50.

Козлов Віктор Петрович

головний електроник

Рибіцький Олександр Ігорович

молодший науковий співробітник,

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6608-4575

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; тел. +38(044)424-34-50.

 

Вейс Валентин Іларіонович  

молодший науковий співробітник,  PhD.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8889-2303, Scopus ID 57215207245

 

 

Основні напрями діяльності відділу

Математичне та статистичне моделювання фізичних та технологічних процесів литва та металургії; комп’ютерні технології; інформаційні технології.

Задачі :

 • розробка теоретичних основ технологічних процесів металургії та литва, які передбачають: дослідження фізико-хімічних процесів, що супроводжують формування зливків та виливків, які одержані за різними технологічними схемами;
 • розробка математичних та статистичних моделей, обчислювальних алгоритмів та програмного забезпечення для дослідження теплових, масообмінних процесів, процесів структуроутвореннея та термопружного стану зливків та виливків в ході їх формування та подальшій термообробці;
 • обробка, аналіз та інтерпретація результатів обчислювального експерименту;
 • передача та впровадження результатів дослідження відповідних технологічних процесів з метою їх удосконалення та оптимізації (включаючи характеристики обладнання та технологічні режими).

 

 

Поточні проєкти

 • Дослідження кристалізації сплавів з використанням температурно-кінетичних та МГД-дій на метал литих заготівок
 • Вплив масового співвідношення армуючого елемента та матричного розплаву на формування гетерогенного виливка

 

 

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності

Виходячи з теорії контактного теплообміну, вивчено можливість ефективного управління твердненням зливків та виливків за рахунок зовнішнього тепловідводу. Встановлено, що для заданої геометрії зливка зміна зовнішнього тепловідводу впливає на швидкість твердіння у поверхні, що відводить тепло до певної товщини твердої кірки. Після досягнення цієї товщини зміна інтенсивності тепловідводу надає локальну дію на тепловий стан пристінкової області.

Розроблено моделі процесів формування великих відцентроволитих виливків, які були використані при відпрацюванні технології отримання довгомірних відцентрових бронзових та сталевих виливків під флюсом.

Враховуючи технологічні особливості отримання різних типів композиційних матеріалів, було запропоновано та реалізовано кілька підходів до побудови математичних моделей для дослідження теплофізичних процесів формування литих композиційних матеріалів різного типу з урахуванням технологічних особливостей їх отримання: армовані гранулами (лиття та просочення); шаруваті матеріали; композити з макровставками.

Проведено дослідження впливу швидкості та способу розливання на формування зливка різної маси. Вивчено теплову роботу надливу при формуванні великих ковальських зливків, а також перерозподіл гідродинамічних потоків в процесі розливки і твердіння 142-т зливка та визначено їх зв’язок з зональною неоднорідністю зливка, що затвердів.

Запропоновано метод оцінки раціональних технологічних режимів ведення плазмової обробки рідкого металу електродами різної геометрії. На базі зміни теплового стану зануреного електроду при плазмовій обробці рідкого металу проведено оцінку швидкості його розплавлення, що дає можливість обґрунтовано вибирати швидкості занурення витратного електроду з метою підтримки стаціонарного режиму плазмової обробки рідкого металу.

Розроблено методику обгрунтованого вибору раціональних технологічних параметрів валкового розливання при одержанні тонкої стрічки з середньолегованої та нержавіючої сталі товщиною до 6 мм при зміні геометричних характеристик обладнання, а також інтенсивності тепловідводу на границі метал-валок.

 

 

Перспективні розробки

Подальше поглиблене вивчення процесів формування зливків та виливків, що одержують за різними технологічними схемами, з використанням зовнішньої дії різного роду на рідкий метал та метал, що твердне, з метою керування як процесом тверднення, так і процесом структуроутворення. Розробленні, з використанням методів комп’ютерного та математичного моделювання, моделі керування технологічними процесами дозволять забезпечити необхідний комплекс службових та фізичних властивостей металовиробу

 

 

Публікації

Патенти

 1. Патент України на винахід UA Спосіб обробки сплавів високотемпературними реагентами. Нарівський А.В., Дубодєлов В.І., Тарасевич М.І., Давиденко В.М., Нарівський О.А., Перехода В. В. Опубліковано 28.04.2021, бюл. № 17/2021.
 2. Патент України на винахід UA Плазмотрон для глибинної обробки сплавів високотемпературними реагентами. Нарівський А.В., Тарасевич М.І., Янголь О.А., Нарівська Л.А., Перехода В.В., Твердохвалов В.О. Опубліковано 31.08.2022, бюл. № 35/2022.

Монографіі

 1. Н. И. Тарасевич, С.Г. Мельник, Р.Я. Якобше, Е.А. Чичкарев и др. Технология производства конвекторной стали с полиреагентным рафинированием. К. – Информлитье, 2010. – 350 с.
 2. А.Х. Дымнич, И.В. Корниец Основы теории подобия и физического моделирования. Киев: ООО «СИК ГРУП УКРАИНА», 2016. – 172 с.
 3. В.Л. Найдек, И.В. Корниец. Использование сталеплавильных шлаков в металлургических технологиях. LAP Lambert Academic Publishing, 2018, 68 p.

Статті у міжнародних базах Scopus / Web of science:

 1. G. Borisov, N. I. Tarasevich, I. V. Korniets, A. I. Semenchenko. Predicting Type of Morphology of Primary Phase in a Thin-Walled Metal Mould. Physics of Metals and Metallography. 2013, Vol. 114, No. 3. P.242-245. https://doi.org/10.1134/S0031918X13030058

2. V.L. Naidek, N.I.Tarasevich, I.V.Korniets, I.N.Tarasevich Computer modelling for thin strip twin-roll casting. Steel in Translation, Vol. 47, № 7,2017, pp 497-503.

3. Balitskii A.I, Kvasnytska Y.H, Ivaskevych L.M, Kvasnytska K.H, Balitskii O.A, Shalevska I.A, Shynskii O.Y, Jaworski J.M, Dowejko J.M. (2023). Hydrogen and Corrosion Resistance of Nickel Superalloys for Gas Turbines, Engines Cooled Blades. Energies. 2023; 16(3):1154. https://doi.org/10.3390/en16031154

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Тарасевич Н.И., Корниец И.В., Тарасевич И.Н. Выбор оптимальных условий теплоотвода с боковой поверхности непрерывно литой заготовки в зоне вторичного охлаждения. Металл и литье Украины. - №10, 2014, с.8-12
 2. Корниец И. В., Тарасевич И. Н., Кошевой И. К., Рыбицкий А. И. Влияние интенсивности теплоотвода в зоне вторичного охлаждения на формирование непрерывнолитой заготовки. Металл и литье Украины.- №11, 2014.-С.17-21.
 3. Тарасевич М.І., Корнієць І.В., Ноговіцин О.В., Токарєва О.О. Прогнозування умов формування тонкої смуги з високоміцних алюмінієвих сплавів в залежності від швидкісних режимів валкового розливання і технологічних параметрів. Процеси лиття. - №4 (142), 2020, c.34-41
 4. Квасницька Ю.Г., Тарасевич М.І., Максюта І.І., Токарєва О.О., Михнян О. В., Мяльніца Г.П. Використання розрахункових методик при створенні нових легуючих комплексів жароміцних сплавів для деталей ГТД. Процеси лиття. – №2, 2019, с.79-87
 5. Нарівський А.В., Тарасевич М.І., Дубодєлов В.І., Тарасевич І.М. Особливості переносу парової фази при плазмовій обробці алюмінієвих сплавів. Процеси лиття. – №5, 2019, с.32-36
 6. Нарівський А.В., Смірнов О.М., Тарасевич М.І., Кондратюк С.Є. Хімічна і фізична неоднорідності та гази у великому сталевому злитку. Металознавство та обробка металів. - 2020. - №4. - С.3 - 9.
 7. Нарівський А.В., Смірнов О.М., Тарасевич М.І., Кондратюк С.Є., Перехода В.В. Неметалеві включення у великому ковальському злитку із сталі 25ХНЗМФА. Метал та лиття України.- - №4, т.28. – С.14-18.
 8. Тарасевич М.І., Нарівський А.В., Смірнов О.М., Корнієць І.В., Тарасевич І.М. Особливості перерозподілу конвективних потоків в процесі заливки і формування крупного зливка. Процеси лиття. - №1 (147), 2022, с.12-21 https://doi.org/10.15407/plit2022.01.011
 9. Квасницька Ю.Г., Максюта І.І., Шалевська І.А., Квасницька К.Г., Нога В.О. Застосування керамічних фільтрів при виплавці заготовок із жароміцних сплавів. Процеси лиття №2 (152) 2023, https://doi.org/10.15407/plit02.041
 10. Шинський О.Й., Шалевська І.А., Дорошенко В.С. Комплектація цеху лиття металу за моделями, що газифікуються, сучасним 3D. Метал і лиття України, 2023, том 31, № 1, с. 57-62 https://doi.org/10.15407/steelcast2023.01.057

Новини

Конференція Литво.Металургія-2024

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024», присвячена академіку НАН України В.Л. Найдеку та Нарада-конференція «Промисловість України. Ливарне виробництво, як основна складова для відродження промислового комплексу»

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338