Відділ трансферу технологій та патентування

Завідувач відділу

Гнилоскуренко Святослав Віталійович

кандидат технічних наук, старший дослідник

https://orcid.org/0000-0003-0201-7191

Scopus  ID  36107811000, Web of Science ResearcherID AAE-4279-2019

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., роб. тел. +38044 4241250

Склад відділу

Загальна чисельність працівників 15 (13 наукових співробітників, 2 технічні співробітники).

Стригун Віталій Олексійович

заступник завідувача відділу, кандидат наук з державного управління,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., роб. тел. +38044 4241250

Волошин Ніна Михайлівна

провідний інженер

Гомза Людмила Михайлівна

провідний інженер

Горшкова Анастасія Андріївна

провідний інженер

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дьяченко Максим Миколайович

головний технолог

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Левада Галина Олексіївна

провідний інженер

Смолянська Валентина Федорівна

головний інженер

Чаплигіна Людмила Степанівна

головний технолог

Яровий Микола Вікторович

провідний інженер

 

 

Основні напрямки діяльності відділу

Відділ трансферу технологій  та патентування  створено відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” та Розпорядження Президії НАН України № 15 від 16.01.07.

Відділ є самостійним науково-організаційним підрозділом, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу зокрема з досліджень питань трансферу технологій, стандартизації, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в галузі спеціалізації Інституту.

До задач відділу, які виконуються відповідними групами співробітників, також відносяться:

 • забезпечення функціонування секретаріату Технічного комітету стандартизації 177 «Ливарне виробництво» та організація розробки Національних стандартів;
 • організація та проведення науково-технічних конференцій, виставково‑ярмаркових заходів;
 • забезпечення організації та проведення міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності Інституту.
 • забезпечення редагування та випуску наукових журналів «Процеси лиття» и «Метал та лиття України»

На сьогодні розробляються проекти національних стандартів:

 • проєкт ДСТУ «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливо - стічних колодязів. Технічні умови»;
 • проєкт ДСТУ «Гальмівні колодки з чавуну. Загальні технічні умови».

Робота з проведення патентних досліджень та захисту інтелектуальної власності Інституту.

Щорічно випускаються по 4 випуски обох фахових журналів, які друкують близько 35-45 статей кожний

Супровід міжнародних науково-технічних контрактів.

Забезпечення щорічної участі Інституту в останні роки у 3-6 міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах та організація міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій.

 

 

 

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності:

В напрямі стандартизації.

Секретаріатом ТК 177 разом із іншими науковими підрозділами інституту було  розроблено та забезпечено надання чинності Національним органом стандартизації України семи національним стандартам України:

          - ДСТУ 8781:2018 «Виливки зі сталі. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ 8851:2019 (ISO 2892:2007, NEQ; ISO/TR 15931:2004, NEQ) «Виливки з легованого чавуну зі спеціальними властивостями. Загальні технічні умови»;

          - ДСТУ 9051:2020 «Виливки з чавуну та сталі. Дефекти. Терміни та визначення понять»;

- ДСТУ 8981:2020 «Виливки з металів та сплавів. Допуски розмірів, маси та припуски на механічне оброблення»;

- ДСТУ 8833:2019 «Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови»;

- ДСТУ 8990:2020 «Показники якості виливків» ;

- ДСТУ 4121:2022 «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови». 

   
   

Переглянуто 17 національних стандартів України та надано до  Національного органу стандартизації України  експертні висновки щодо їх подальшого застосування.

Технічний комітет 177 за значний внесок у розвиток нацiональної стандартизацiї та активну  роботу було відзначено Подякою Мінекономіки України та Національного органу стандартизації - Держаним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості».

 

 

У патентній діяльності.

Інститут постійно знаходиться серед лідерів відділення Фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України і відзначається за високі показники винахідницької діяльності. У результаті проведених робіт з охорони об’єктів інтелектуальної власності та за результатами всеукраїнських конкурсів Інститут визнано переможцем та  нагороджено преміями за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності:

Постановами  Президії НАН України № 119 від 21.05.2014 р., №121 від 10.04.2019 р., № 221 від 23.06.2021 р., № 221 від 11.05.2022 р.

Інститут підтримує чинність близько 50-ти патентів на винаходи та корисні моделі.

За активної підтримки підрозділу та сприяння проходженню конкурсних процедур ОІВ Інституту та винахідники були відзначені на державному рівні :

 1. Перемога у номінації «Кращий винахід року в м. Києві та Київській області» (2014 рік) за комплекс винаходів «Спосіб рафінування сталі» (патент № 102945) та «Склад для обробки сталеплавильних шлаків» (патент № 97924), авт. В.Л.Найдек, В.І. Курпас, А.В. Нарівський та ін.
 2. Присвоєно звання «Винахідник року НАН України» (Постанова Президії НАН України № 132 від 13.05.2015 р.) с.н.с. М.А. Слажнєву.
 3. Присвоєно звання «Заслужений винахідник України» (2016 рік) Указом Президента України № 18/2016 пров. наук. співр. інституту С.Г. Мельнику

У видавничій діяльності.

Видано спеціальні замовлені випуски журналів на договірних засадах із провідними підприємствами та науково-освітніми установами України, а саме:

 • ПАО «ЄВРАЗ — ДМЗ ім. Петровського;
 • Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча;
 • НТУУ «КПІ ім. I. Сікорського» (присвячений кафедрі ливарного виробництва);
 • Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.
   
   

З 2013 року до середини 2023 року видано 100 випусків журналу «Метал та лиття України», в яких надруковано 630 статей та  56 випусків журналу «Процеси лиття», які містять близько 500 статей.

У маркетинговій, інноваційній діяльності, організації та участі у науково-технічних конференціях та виставкових заходах.

 • Інститут брав участь у близько 100 міжнародних та всеукраїнських виставках, виступав основним організатором 10-ти міжнародних науково-практичних конференцій «ЛИТВО. Металургія» та співорганізатором 15 подібних заходів; 20 круглих столах, нарадах тощо з керівниками ливарних та машинобудівних підприємств, в тому числі, спільно з Асоціацією ливарників України.
   
   

Щорічно видавалась збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «ЛИТВО. Металургія» та раз на два роки науково-практичної конференції молодих вчених України.

   

 

Перспективні розробки

Технологія отримання виробів із композиційних матеріалів на основі алюмінію з дисперсними частинками різного фракційного складу.

Розробка кольорових сплавів з заданою електропровідністю.

Спосіб одержання об’ємно аморфізованих сплавів

Антифрикційний композиційний матеріал для вузлів тертя-ковзання з ефектом самозмащування і низьким рівнем зношування.

Зносостійкий чавун, модифікований активними добавками.

Спосіб одержання литих композиційних матеріалів, армованих високомодульними карбідами у вакуумованих формах.

Литі жаро- та корозієстійкі механічно оброблювані слюдокристалчні матеріали з високими діелектричним властивостями.

 

 

Публікації:

 

 1. В. О. Стригун, Н. М. Волошин, С. В. Гнилоскуренко, Л. С. Чаплигіна. Систематизація процесу розроблення стандартів для ливарного виробництва. Процеси лиття, № 4, 2020, С. 63-7 https://doi.org/10.15407/plit2020.04.063
 2. В.А. Стрыгун, Н.М. Волошин, С.В. Гнилоскуренко, Л.С. Чаплыгина. Научные исследования в стандартизации литейного производства Украины. Металл и литье Украины. №5-6, 2019, С. 28-32.
 3. С.В. Гнилоскуренко, С.Є. Кондратюк, Новітні конструкційні матеріали з орієнтованою пористою структурою – газари. Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів», №28(102), 2022, С. 28-37. https://doi.org/10.15407/mom02.022
 4. С. В. Гнилоскуренко, О. В. Михнян. Патентні дослідження у ФТІМС НАН України. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія». 2018: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2018, С. 58-59
 5. В. О. Стригун, Н. М. Волошин, С.В. Гнилоскуренко. Дослідження з питань стандартизації в діяльності ТК 177 «Ливарне виробництво». Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія». 2018: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2018. С. 187-189
 6. С.В. Гнилоскуренко, Е.П. Белоусова. Анализ направлений научных исследований в литейной отрасли Украины / Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія». 2019: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2019, С. 57-59
 7. В.О. Стригун, Н.М. Волошин, С.В. Гнилоскуренко, Л.С. Чаплигіна. Стандартизація у ливарному виробництві / Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія». 2019: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2019, С. 194-195
 8. С.В. Гнилоскуренко, О.П. Білоусова. Ливарне виробництво – основа машинобудівного комплексу / Матеріали XVІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія». 2020: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2020, С. 38-39
 9. В. О. Стригун, Н. М. Волошин, С. В. Гнилоскуренко, Л. С. Чаплигіна. Розширення сфери впливу стандартів у ливарному виробництві. / Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія-2020»: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2020, С. 142-143.
 10. С.В. Гнилоскуренко Стан сфери інтелектуальної власності в Україні / Матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія-2021»: – Запоріжжя, ЗТПП-ФТІМС, 2021, С. 44-47.

Статті у міжнародних базах Scopus / Web of science:

 1. Alexandra Byakova, Svyatoslav Gnyloskurenko, Andrey Vlasov, Nikolay Semenov, Yan Yevych, Oleksandra Zatsarna, and Vladimir Danilyuk. Effect of Cell Wall Ductility and Toughness on Compressive Response and Strain Rate Sensitivity of Aluminium Foam. Advances in Materials Science and Engineering. Volume 2019, Article ID 3474656, 13 pages, https://doi.org/10.1155/2019/3474656
 2. V. Byakova, G. V. Stepanov, A. O. Vlasov, V. E. Danylyuk, N. V. Semenov, I.M. Berezovs’kyi and S. V. Gnyloskurenko. Characterization of Aluminum Foam Impact Response. Strength of Materials, Vol. 51, No. 5, September, 2019, P. 726-734. DOI 10.1007/s11223-019-00121-5

3. Ye. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko, Development of the advanced alloyed steels for machinery, Engineering for Rural Development, Volume 20. 2021. P.706-711.  https://doi.org/10.22616/ERDev.2021.20.TF155

4. Ye. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko, Development of the advanced alloyed steels for machinery, Book of Abstracts 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, 26-28.05.2021 Jelgava, LATVIA. DOI: 10.22616/ERDev.2021.20.TF155

5. Byakova A., Gnyloskurenko S., Vlasov A., Yevych Y., Semenov N. The Mechanical Performance of Aluminum Foam Fabricated by Melt Processing with Different Foaming Agents: A Comparative Analysis. Metals. 2022, 12(8):1384. https://doi.org/10.3390/met12081384

6. Ye. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko, H. Meniailo, V. Khrychikov, Optimization of the production process of structural steels modified with nitrogen and vanadium. Engineering for Rural Development, Volume 21, 2022     P. 286-294 https://doi.org/10.22616/ERDev.2022.21.TF085

7. V. Khrychikov, A. Semenov, H. Meniailo, Y. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko. The Process of Vacuum Formation in the Shrinkage Cavity at Castings Crystallization. Archives of Foundry Engineering. Vol. 22, Issue 4, 2022, P. 79-84. DOI: 10.24425/afe.2022.143953

8. Ye. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko, H. Meniailo, V. Khrychikov, Optimization of the production process of structural steels modified with nitrogen and vanadium. Proceedings 21st International Scientific Conference Engineering for Rural Development, May 25-27, 2022 Jelgava, LATVIA. P. 286-294. https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2022/

9. V. Khrychikov, H. Meniailo, A. Semenov, Y. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko. Graphitizing modification of the axial zone of cast iron rolling rolls in the liquidus-solidus temperature range.  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2023, (1): 067-073. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-1/067

10. Y. Aftandiliants, S. Gnyloskurenko, H. Meniailo, V. Khrychikov, V. Lomakin. Regularities of Crystallization Heat Release During Solidification of Alloyed Cast Irons. Archives of Foundry Engineering. 2023, Vol. 23, №1, P. 110-117. https://doi.org/10.24425/afe.2023.144286

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338

Візит керівництва НАН України

 
 Керівництво Академії відвідало Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України