240124105016877 8338

Наприкінці 2023 року вийшла з друку монографія «Сталь України: відновлення та інновації»,серед авторів якої – провідні науковці Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, зокрема, завідувач відділу Інституту доктор технічних наук Олексій Смірнов і директор Інституту член-кореспондент НАН України Анатолій Нарівський.

Монографія присвячена аналізу сучасного стану вітчизняної металургійної галузі, перспективам та шляхам її повоєнного відновлення.

До 2014 р. металургійний комплекс України забезпечував більше 30% валютних надходжень до держави, генеруючи близько 10% ВВП (а з урахуванням поставок металопродукції для галузей економіки ця цифра сягала 40%). У металургії та суміжних з нею виробництвах було задіяно майже 11% усіх працюючих у промисловості України.

З початком російської агресії у 2014 р. було втрачено Алчевський металургійний комбінат, Донецький і Єнакіївський металургійні заводи, а після повномасштабного вторгнення у 2022 р. – металургійні комбінати «Азовсталь» та ім. Ілліча у Маріуполі. Якщо до цього додати величезну кількість захоплених та зруйнованих загарбниками допоміжних підприємств гірничо-добувної, збагачувальної, вугільної галузей, виробництва коксу, вогнетривів, феросплавів, флюсів тощо, то стане зрозумілим, чому Світовий банк у своєму звіті за 2023 р. найбільш постраждалою галуззю промисловості України назвав саме металургію, яка втратила більш ніж 60% своєї довоєнної капіталізації.

Автори монографії основну увагу акцентували на розробці концепції підвищення ефективності роботи металургійних підприємств під час їх відбудови та відновлення за рахунок використання сучасних інноваційних підходів і впровадження наукомістких технологій та обладнання. Одним з головних напрямів є створення гнучких малих металургійних виробництв, у т. ч. регіонального рівня. При цьому, з огляду на сьогодення, ця діяльність має відбуватися навіть зараз, і в умовах воєнного стану спрямовуватися головним чином на переробку металобрухту спецтехніки, а також випуск високоякісної металопродукції подвійного призначення.

Щодо окремих етапів металургійного переділу, то автори монографії вбачають сутність їх подальшого розвитку в оптимізації функціональних і технологічних параметрів електросталеплавильних агрегатів, управлінні фізико-хімічними взаємодіями у розплаві в процесах перемішування та рафінування сталі безпосередньо у ковші, застосуванні сучасних високофункціональних методів безперервного розливання.

Не залишилися поза увагою авторів світові тенденції розвитку промисловості у коротко- і середньостроковій перспективі стосовно металургійного виробництва, передусім необхідність скорочення викидів СО2, рециклінгу основних та допоміжних матеріалів, застосування водню як джерела енергії і загалом прискореного технологічного переходу до одержання т. зв. «зеленої» сталі.

Цільовою аудиторією монографії є науковці академічних та науково-дослідних установ, інженерно-технічні працівники металургійних і машинобудівних підприємств, фахівці міністерств та відомств, менеджери приватних компаній, аспіранти, викладачі та студенти металургійних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бібліографічний опис монографії:

Смірнов О.М., Тімошенко С.М., Нарівський А.В., Семірягін С.В., Осипенко В.В., Скоробагатько Ю.П. Сталь України: відновлення та інновації. – К.: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», дизайн, 2023. – 268 с. – ISBN 978-966-00-1909-6.

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338